Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
¦ “ῖΕπΛΕΠΜοοΛγΜαακοΣ. , ,  αοκΝοΥΝτοΝακτοΡ.
· Χ ΜορρωΜΜΜοΜ ' χ ¦ΣκΕα·ΕαΠΜα|ΕΛΣΛ.
ς ρ ὁ Ο Ο ΚΟΠΗΣ 'ΤΡΟΧΕ|ΡΟΤ"ΤΛΣ '
κ.^κογκογΛΑα ¦  Π
«ΗΟΜΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ»
ΤΩ" ΤΕ^ΕγΤΜ"" ΜΗΝΩΝ   ΤΟ ΣΥΝΟΗΜ ΤΟΥ ΜΗΝΑ"
ΛΤ|Ο ΤΤ' ΜΟΝΗΣ" ΤΟΥ Ι
αΠὶοθΤ
«ΒιβλΜακαϊαατροφα 
καινἐο μαρτύριο» π Ο '
Ο Β Ι
ΝΤΕΜΗΣ: . Ο κ
<ϊΧωρί5(ξεκαΒαρο)αχ'ο|οΟ Η. ' `
αατὁιο καλοκαίρι» Χ '
β ¦ Ή
'ΕΥΡΩΑΓΩΝΕΣ ,
:Τοπ ΜΜΜ:
8 ΣΤΟΙΧΗΜΑ Τα ΜΜΜ ΑΠ(
_ 4 εαεπαΔαο:οχΜω
04ο σωΜ
Δ ΣΕΛΙΔΕΣ
αρ Μο ααα ο_Φ_Θ_ἶ
«ΣΤΡΑΝΑ»¦ ΜΟΝΟ Ν||(|·| ΕΥΚΑ|Ρ|Α ΑΠΟΔΕ|ΞΕΩΝ
ΤΟΕΒ Με ΕΒΖ Μ
αλῖιῖὡῖῖτα|» η
.ΜΠΛΕ
9οΜαΜκοΜαΝΕΣ
ΣΕΛ|ΔΞΣ
ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΠΟΕ" . _
"Τα μία ακομα ααερβασα
πατα ΜαΜεοοΜΜο Ι ' έ · > ·· . 8 ρ.ρ. ο ς Γ ·
τετοκοΣποκ ΜΜΜ ^0μντσΙ0γοεον“ “ο “Μ ~ , · ς ς 0' ΜΜΜ 8ρ.ρ.
β` ηΓοαακααο στο 3:52 - β ' / % 7
ὅ '·"""""  :τοκχοΜκ κ (ΠΜ η ~ __ Δ
¦ ο ._ ^==|·Μ=Μ Ζ -ΑαοποΜ¦ ή ΠΕΠΗ η; Μ:
- κ·Γ°"Μ$ ·“ Ι "ΟΤΕΝΕΤ ΜέΗ° Φ Φ Μαίου
«ΠΡΑΞ|ΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟ» ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕ| Με ΕΠ|ΣΤΟΛΗ ΣΕ ΗΡΑ - ΝΕΡΑ Ο ΚΟΝΤΟΝΗΣ¦ «ΖΗΤΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ»ΑΠΑΝΤΑ Ο ΓΚ|ΡΤΖ||(ΗΣ Φ