Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ασπίδα για 146.000 ασφαλισμένους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
4 αυγουστου 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10426

1€

www.ethnos.gr

φευγει
ο βικτορ.
«τρελο»
σεναριο για
επιστροφη
σιλβα

αποκλειστηκαν ολυμπιακοσ και παοκ

»17, 20-21

20 χρόνια πίσω γύρισε
το ελληνικό ποδόσφαιρο

ΑΣΠΙΔΑ

ΟΙ εξι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΣΤΟΥΝ
ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

για 146.000 ασφαλισμένους
Τριετές πλέγμα προστασίας για όσους συνταξιοδοτηθούν από
φέτος έως το 2018. Πώς αποκλιμακώνονται τα οφέλη ανάλογα
με το έτος αποχώρησης. Μόνιμο μπόνους για τους ασφαλισμένους των Ειδικών Ταμείων. Κερδισμένοι και όσοι φεύγουν με
διαδοχική ασφάλιση »15-16, 25-26
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

4 αυγουστου 2016

Προϋποθέσεις εξόδου
για
με ανήλικα τέκνα και τριτ άνδρες
έκνους

Τησ ΚατΕΡΙΝασ ΚοΚΚαΛΙαΡΗ

Δ

ύο μέτρα και δύο σταθμά ισχύουν για τους άνδρες που έχουν ανήλικα
παιδιά και θέλουν
να
ανοίξουν την πόρτα
εξόδου. Μεγάλοι κερδισμένοι
οι δημόσιοι
υπάλληλοι που είχαν
25ετία και
ανήλικο τέκνο το 2011
και το 2012,
καθώς ακολουθούν
ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησ
ης.
Για τους υπόλοιπους δημοσίους
υπαλλήλους αλλά και
τους πατέρες με ανήλικα σε ΔΕΚΟ,
τράπεζες
και ΙΚΑ υπάρχουν αυστηρές
ρυθμίσεις, που δεν αφήνουν
παρά
λάχιστα περιθώρια πρόωρης εεξόδου. Το «Εθνος - Συντάξεις»
παρουσιάζει τις βασικές
διατάξεις
που ισχύουν για τους
άνδρες με
ανήλικα τέκνα και
τους τριτέκνους:
 Ανδρες
με ανήλικο στο Δημόσιο: Εκτός κινδύνου
είναι όσοι
είχαν 25ετία τη διετία
2011- 2012

▶Μεγάλοι κερδι-

σμένοι είναι
οι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν
25ετία και ανήλικο τέκνο το 2011
και το 2012

Οι πρόσφυγες
ζωγραφίζουν την
«οδύσσειά» τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΕ
Για τους πατέρες με ανήλικα

σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΙΚΑ

και πρόλαβαν μέχρι τις
18 Αυγούπτωση όριο ηλικίας επιβαρύνονται
στου του 2015 να πιάσουν
το όριο
από 3 έτη έως 4 έτη
ηλικίας. Συγκεκριμένα
και 9 μήνες.
έπρεπε μέΕιδικότερα αν συμπληρώνουν
χρι τη συγκεκριμένη
φέημερομηνία
τος τα 52 (με 25ετία το
να είναι είτε 52 ετών (αν
2011) αποείχαν 25εχωρούν σε ηλικία 56
τία το 2011) ή 55 ετών
ετών και 9
(αν είχαν
μηνών, ενώ αν γίνονται
25ετία το 2012). Στην
φέτος 55
περίπτωση
(με 25ετία το 2012)
αυτή δεν απειλούνται
μπορούν να
από ανατροανοίξουν
την πόρτα εξόδου στα
πές στο συνταξιοδοτικό
και μπορεί
58.
να αποχωρήσουν όποτε
το επιθυ Ανδρες
με ανήλικο σε ΙΚΑ και
μούν.
στα Ταμεία ΔΕΚΟ
Σταδιακά το όριο ηλικίας
- τραπεζών:
αυξάΜόνο οι χήροι που συμπλήρωσαν
νεται, έως ότου κλείσουν
οι πόρτες
μέχρι το τέλος του 2012
εξόδου πριν τα 62. Για
τον απαιπαράδειγτούμενο χρόνο ασφάλισης
μα άντρες με ανήλικα
-δηλαπου είχαν
δή 25ετία στα ειδικά
25ετία το 2011 ή το 2012
Ταμεία και
αλλά συ5.500 ημέρες στο ΙΚΑμπληρώνουν φέτος
μπορούν να
το κατά περίβγουν ταχύτερα. Οσοι
έπιασαν το

υπάρχουν αυστηρές ρυθμίσεις,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟ

Κατοχυρωμένο όριο ηλικίας
που συμπληρώνεται το
2016

που δεν αφήνουν παρά ελάχιστα

ΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

περιθώρια πρόωρης εξόδου

γκεκριμένα όρια έχουν
μία αύξηση
στην ηλικία συνταξιοδότηση
ς.
 Τρίτεκνοι
στο Δημόσιο με
20ετία το 2011 ή το
2012: Εφόσον θεμελίωσαν δικαίωμα
το 2011,
αποχωρούν με 21 έτη
στα 52 εφόσον συμπλήρωσαν το
όριο μέχρι
18 Αυγούστου 2015.
Εφόσον πιάνουν φέτος την ηλικία
θα πρέπει
να κάνουν υπομονή
μέχρι να γίνουν 56 ετών και 9 μηνών.
Εφόσον συμπλήρωσαν
20εία
το 2011 αποχωρούν
με 23 έτη εφόσον έγιναν 55 μέχρι
τις 18 Αυγούστου 2015. Αν συμπληρώνουν
φέτος το συγκεκριμένο
όριο, αποχωρούν πλέον στα 58.

Τριπλή
ταυτότητα

»14, 27

52 (πλήρης)
55 (πλήρης)

κατά περίπτωση όριο
ηλικίας μέχρι
το τέλος του 2012 είναι
εκτός κινδύνου.

Το όριο αυτό στα ειδικά
Ταμεία
ξεκινά από τα 50 για
θεμελίωση το
2010, πάει στα 52 για
το 2011 και
φτάνει τα 55 για κατοχύρωση
δι-

Χρόνος
Ασφάλισης

25 έτη το 2011
25 έτη το 2012

Νέο όριο
ηλικίας 2016

56 και 9 μήνες
58

καιώματος το 2012.
Στο ΙΚΑ διαμορφώνεται αντίστοιχα
στα 55 το
2010, στα 57 το 2011
και στα 60
το 2012 για όσους θέλουν
πλήρη
σύνταξη (ενώ με μειωμένη
αποχωρούν πέντε χρόνια ταχύτερα).
Αν συμπληρώσουν φέτος
τα συ-

στα γαλακτοκομικά
προϊόντα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
»4-5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΤΗΝ… ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Φρένο στο
ηλεκτρονικό
«πόθεν έσχες»

Το πληγωμένο
αέτωμα του Παρθενώνα

»11

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις

»3

Σχέδιο απόφασης στην ΕΕ
για τα γαλακτοκομικά προϊόντα που κυκλοφορούν
στην Ελλάδα έστειλε η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. »29