Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μειώστε τον ΕΝΦΙΑ διορθώνοντας λάθη στο Ε9
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο γ πΧ ;·' γ
Ά  4 οι ιιιιιιιιο,
Ι _ἔ£ Ο γ, δ -> | 
 μ· · · σε η
_ ¦ Ϊ 8
Λι ' ι 'ι ' ι' Γ`“ι.”.-ο Χ¦ ·
Ε|ΧΕ ΕΥΚΑ|Ρ|ΕΣ, ΜΜΟ ΑΜΙ ΕΒΑΛΕ ΤΑ ΓΚΟΛ
ι' χ  · 'η Μ.·;¦2
·ΕΛΕγοΕΡοΣ “ .~ ρ ,· ο, ΜΝΗΜΩΝ 
ΕΧΑΣΕ Η ΜΙΟ Τ" ΜΜΜ Ν"ΕΡ ΠΜ ΚΜ... γιοιιιιιιιιιι ΠΟ ΝΝ” 'ΕΛΜΕ
·'·^·¦·· ·" Ο
Ο ΚΥΡ|ΑΚ0Σ ΣΤ|Σ
ΠΛΗΓΕ|ΣΕΣ |'|ΕΡ|°ΧΕΣ
ΕΜΑΕΣ
Π . μ Η η),  ω ι
 νι Οι Άν _ Ι· › /
'ι σκ ~ 4, έ η , ` · Δ
ι ~ “έ .7 Η 7 ' τ" 1 ,τι ¦
 ' η 'ΜΙ/Μ
·_ ' 5 Ἀ έ! ο' › ·. ἔκ 
` ' Ξ! Μι( 
. 7 να:
ο” |..ΐ
έ“ ' ι
Ἡ ¦ ,.
ι Ξ; ὰ. .
δ|Ορθὡνοντα5 ῆσθη στο Ε9 έ 
:τε το.  π
ηρέηει να και ΠΩΣ θ^γΠΟΒΑΛΕΤΕ η 
ελέγξετε για να εντοηίσετε ζητήματα κυριότητας ή ΤΡ0"ο"ο|"Τ|κΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
τυχόν λαθη ή ηαραλείψεις Που συνιδιοκτησίας εντοηίζο- η  ,
Ό | | | | Δ ( ι , Ι".
αυξανουν το φορο ακινητων νται τα Περισσοτερα λαθη ἔἱ · ·
› ~ΤΗῦ'ΒρΡΕιΑχ
' ι ι ι ¦ οΐΑἶ¦;
ι ι ι ι Δ ι ι Λ Λ ι τῶν ἰ ο . . “ μ
Ο ζ· Αστυνομικοί φρουρούμΨ:ῖΨ ' Δ Δ ζ '
 σούπερ μάρκετ στα Εξάρχεια! “ ι
 Δ" ' Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Δ Ο Ο Δ _ · . Δ ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα