Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Φόβος στις αγορέςRecognized text:
“Αίτια
κΑοΗΜεΡιΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 < ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20312 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
”ί Αν η!"
ΣΕω ό
«Η ΓΑΛΕΡΑ ΤΟΥ ΟΒΕΛ|Ξ»
ω"Π'·0'-α·| ·¦°"Μ Ματ Μ|Μ · Μ
Εσοδα μετά τις πως Φόροι·
αρκει” °ΜΜ
Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιων. Ιουλ'Ι
Αγωνία για τον ιιροϋιιολογισμο
«Μαύρη τρυ1τα»
500 εκατ. στα
έσοδα Ιουλίου
Ο Δύσκολη η επίτευξη του στόχου
για πρωτογενές πλεόνασμα α5%
Ο Τα φορολογικά έσοδα ανηλθαν
στα 4.8 δισ εναντι 5,36 δισ. ευρώ
που προβλεπει ο προϋπολογισμός
Αγροικία στοοικονομικό επιτελείοτιροκαλούντα
οτοικεία για τα φορολογικά έσοδα του Ιουλίου.
Εκφράζονται φόβοι ότι, εάν δεν βελτιωθεί τι κατάσταση, θα ενεργοποιηθεί ο δυμοσιονομικός «κόφτιις» τον Μάιο του 2017 > σελ. 6
Τρομολογία Θ. Τζακρη
ΒαΖουν λουκέτο
στα τιρατί1ρ1α
με «Πειραγμένες»
αντλίες καυσίμων
Ο Πιο αυστηρές οι ποινές στους
πρατηριούχους που κλέβουν
Ποινή φυλάκισης και αφαίρεσα της άδειας σκι
μόνο σε πρατηριούκους, αλλά και στους κατασκευαστές και εγκαταστάτες «τιειραγμἑνων» αντλιών
Προβλἑτιει τροτιολογία > σελ. 8
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ
Βαριές αιιώλειες σε όλη την Ευρώιιη - Πτώση 3.15% στο ΧΑ.
Φόβος στις αγορές
ΤραΠεζικὁ5 ιὁ5 Πλήιτει τα χρηματιστήρια
Η«Μτωντραιιεζικῶν ...ωμΜτως. ...ΜΒΜ
ευρωπαίων μετοκων... χρηματιστηριακους δεικτες... _
% , "·Μ16 % _ "°|2°“ 96 μεταβολη στις 2|8|2016
"ΜΝ "η "ΜΒΜ" Μ τω ερωτα ειναι αμα Μ
Ματια να Παίρνω" Μαριε Πειραιώς Τράπεζα Μ Μ
Μ'α'$ίεΜ  °
ΜΜεπΜκ ' '
>σελ.3
Λυσεις-ανασα για χιλιαδες δανειολήιιτες και ετιιχειρησεις
Νέος κώδικας για μαζική
Ε ΣΤ0ΥΡΝΑΡΑΣ
Δεν αρκεί
η Φορολογία.
Ι | ί
ριι θμισιι κοκκινων δανείων Χρειαζονται
Ο Οδηγός απο ΤτΕ για βραχυπρόθεσμη μεταρρυθμ|σε|ς
α "Μ” μακροπρόθεσμη και οριστικη αναδιαρ- ~ ο “ΧΧ = η ο η", θε"Μς
με ω ΜΜΜ ΜΜΜ Μ θρωση μη εξυπηρετούμενων δανείων λ . ' Μ ο· ξε-¦
Μ ν ΜΜΜ Ο Προτείνεται κεφαλαιοποίηση οφειλών ἔΜ
Με Ο' ' η ακομη και μερικη η ολικη δια γραφη . ΣωΜ
_ _ - % Το «πρασινο φως» για κυρια και Μπρος °ρΜ
των Μ·
'14 '15 ,16 μαζική ρύθμιση «κόκκι- δίνει ο αναθεωριιμενος
κών φακών
' ' νων» δανείων σε νοικο- κώδικας ως ΤτΕ.
Ο! η ' Παράλληλα με τη δημοσιονοΜ Μ ω Αμεση ενημερωση .......................¦
% Χ Ι Ι και μεταρρυθμίσεις. επισήμα_--__    νε ο διοικητης της ΤτΕ. κατα
14 '15 '16 την επίσκεψή του στον ΠρόεΕιιικειρηματΜα δανεια δρο της Δημοκρατίας. «οι εξεω ο ΠΙΟ ασΦ“κἔ|κύς ο ἶεΥχἔ στους λίξεις για την Μόδα είναι θε!!! Μ βη σ“νερΥ σ|β0“ς (ΝΠ Μπες τικότερες από ό.τι ήταν πριν α%  Γενικές αρκει: συμπερι- δανειολιίιττες καθιερώ- 'Το λίγο κωω· έχουμε (πωπω
Μ φοράςτωνιρατιεζώνατιέ- νονται με τον Κώδικα Υ" Ωω» Μια > σελ- 8
ναντιστους «κόκκινους» της ΤτΕ > σελ. 4 · 5