Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ
ΕΑ ΠΠ Με Π Ν ΑΜΑΕΑΑΜ
Ν ΕΦΝΜΕΡΙΑΑ ΠΑΠΝ ΤΩΝ ΝΑΝΑΒΝΝΑΙΙΝΠΝ ΤΠΑ"Ν3"ΤΠΥΠΜ 20% ΑΡ.Φ'Μ°Υ 2735 ΤΙΜΗ: Τ.50 Σ  ο   
ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΑΠΑΣ
ΔΕΝ ΟΤΑΝ" 'ΝΠ _
Ν 'ΗΜ'
.· ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΠΑΚ0ΛΙΑΣ Γ
ο 4 ΜΜΜ
· Ι ΜΜΜ
ΤΝ ΤΕΛΕ|ΝΝΕ| Ο Ζ|ΑΜ||ΕΡΤΒ
ΔΕΝ ΕΧΕ' ΕΓΚΑΤΑΑΕΙΨΕΙ Ο ΠΑΝΑΒΝΝΑΪΚ0Σ ΤΟΝ ΑΡΓΕΝΤ|Ν0 ΕΠΙθΕΤ|Κ0
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΒΠΑΑ|0Υ ΤΟΥ Ο ΕΣ|ΕΝ
6; Γ δ ΤΡΕΜΠΥΝ ΤΟΝ Μ"ΕΡΓΚ ΣΤΝ ΣΠΗΛΙΑ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΠΥΝ ΒΤ' ΑΕΝ_ΥΝΑΡΧΕΙ
 Η ΠΕΡΙ ΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΝ ΣΚ0ΡΑΡΕ| ΣΤΝ ΡΕΒΑΝΣ Με ΤΝΝ ΑΙΚ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΑ ΕΜΦΑΝ|ΣΤΕΙ ΣΤΟ «ΤΗΕ 2 ΑΝΕΝΑ»
ΠΔ ΓΙΑ ΝΑ <<ΝΑΤΠΣΕΙ» ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ
ΣΤΝ. ή  Η η σ Δ  Το «ΤΡΙΦΥΛΛΙ» ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ
ΟΠΩΣ ΤΑ ΝΒΕΑΕ ` Φ
ΦΜΑ ΠΑ ΙωΡοΕΠΑ ΡΕΑγοΕΕ5τογ ΕυΑοΡΑο ηΑΝΑοΗΝΑΙκοΕ Η «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΠΕΤΑΕΙ ΤΠ ΠΡΩΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑ'ΙΚ0 Ι
ΜΕΤΑΤΑΧθΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πο οΗΑΜΡιοΝ5 ΤΕΑΜ. '_ Σ λ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤ 0ΚΧΠΑΜΗ ΜΕ ΤΠΝ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝ0 ΤΗΣ. ΧΡΗΣΤΠ
ΣΗΜΕΡΑ ΞΕκΑθΑΡΙΖΕ· 0ΡΙΠ·κΑ Η ΜΝΗΜΗ  ι3ἶ2Ι ΓΙΑΝΝ0ΥΑΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗ ΜΑΧΗ Κ0ΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΚ
ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΣΤ0 ΑΤΙ 8ΤΑΠ ΠΑΝΕ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Η “ΙΙ» ΙΙΑΡΟΥΣΙΑΖΕ| ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΠΤΠΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
<<ΑΑΜΠ0ΥΜ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΑΕΡΦΠΝ ΚΑΛΑ0¦Η.
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ. .. ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΑΝΑΠΗΝΑ|ΚΟ ,4 έ . Μ·
ΜΑΝΗ ΜΗΔΕΙΑ ο ΕΠΕ 17 ΑγτογΕτογ
ΒΑΝΑ. ΜΗΝ"... ΣΕΜΜ ΜΜΜ
ΜΑΜΑΜω“οΕ· ΚΑΙ
 οπο: το ΒΑΣΙΚΟ πωσ
η: πΕοΕΕοΜΑΕ·ΑΕ
ΠΕΤΥΧΕ Ι7 ΠΟΝΤΟΥΣ. ΝΕ Α Ρ|ΝΠΑΟΥΝΤ,
3ΑΣΙΣΤ, 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι ΜΗΝΙΑΙΟ
ΑΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΠΠΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ ΣΗΤΥΠΠΣ|ΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /
Η ρα" ¦.  - ΠΑΟ
ν ` ΣΑ
ΕΕ· ΤΠ ΜΙΑΝ" ΤΟΥ ε
«ΜΑΗ» Ψ κ 24350

Τελευταία νέα από την εφημερίδα