Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ ΜΑΣ κυριος
Μονο ο #-- Μ ¦ , 
_ _ ·.  Ο ΚΑΙ σ _.Ἐ“ω.-,_ κε _“κ¦ 7 · τ -, τ υ `
 π$τΟΤ°θ$ ἔἔΧἴΔ== 9 °2ε“Μ“Μ 
τ ΑΑ:: η 7 7., 7 ”Ο .Μ η ···
 Μ · , - Μ “ Δ ῦ' έ .ι ΜΜΜ" όλων· Μήνυση
τα ἔλἩΜἙ Σο" κρατἑ=ἔ2οἔρΨο “° Η ϊεῖΡἀδ° "ο" θα κανε' "Ν 9ΐΐἔα% ' η ο η Με ζ ζ ί Η Η  ω ΜΜω
ωμ"Μα' Το μονω' "ΙΜ ΚΜ” Μ Το' ο"μέτρη8ι9μ;αοα=ἔ$ἔἔ2ἔαἘἑ Πάρντο Μ · 7 ' · Η Τότεναμ... στοχεύει τον σαπούνι· και
ευρωπαικό όραμα του Παναθηναικοό εξαντλείται στις 58 Β 'ὁ%μΜακός θα βρω τον τρόπο για να τω Μ η , Ι η . Μαρκ." Μ κά
ενστάσεις για τον ...ΣαραΜρη!!! κ. τρεις ως "ετὐχε¦ το σκ0"ό του» υποστηρίζει ο ο" Μο" Μ η η : Ο Μ"ΜΑΜΛ Μο καλο"
έχασε πέρυσι. όλες κι όλες. η Χόποελ στην έδρα της. Μναγ¦ὡτης Κελεοιδης πως ανω “Μ Μ" Μ = η Η .. ε μέρα και
.. "ω Μ ¦Ε° ω
που περιμένει! »“ · ·# Δεν θα 
°ωΜΜΜπ 11 ε ΔΑΚ: · #4 να Ν · Θ ·
Μ ΠΧ' Ο
ΜΜΜΝΜ· τ _|·# ιωι»·ω··ιιαω·ωιε·Δωω ·· ά τ ε'
ΜΝ ΔΡ. ΦΥΑ. 5504 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 τΙΜιι ΦΥΛΛΟΥ: εγω 1,30
πετυχεπ“
0·0λυμπιακος ετοιμος για τον ενα και
ύ μοναδικό στόχο. την απόψε
, (21.00. ΑΝΤΙ) απέναντι στη Μ
τΨπ=Η“ Ξ Ύ ο
ή ' “' Με Τα· μι`ὲ
«Μονο ιι πρόκριση των :ΜΜΜ Δ
στο μυαλο μας!»
· «Το πιο σημαντικό να είμαστε
ενωμένοι ως ομαδα» 3
- «Μαθιιμένοι
να απέχουμε
την ΜΜΜ
· «Ειμαστε καλύτεροι τα, .ο β
ΜΠ£Ρ Σ£ΒΑ
και αποφασισμένοι!»
···--.-_. `_
ε. “τ τ · - - · - ';·`
" --!`___ '_"·»Δ
ι μ η
ἔκ ι· _ι Δ .Ξ ¦.
ρ'! ..ι 4· _
λ . .
ι · ι
«Φυσιολογική  “  ς ὅ
η αντίδραση  Π ¦
του προέδρου» _ . _ 
Δ13ωιεἑ· Μ|'ἑ° ··· ·μ“ ········
“ένα δώρο “ΜΜΜ 
ΗΜΜΥ Τα' μπε ϊἰ| θεα ασσαέ Γ
Λεπτομέρειες στη σελ. 28
ΚΑΙ ΟΙ Ε|(ΠΛΗΞΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα