Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Η Τουρκία θα γίνει νέο Ιράκ
Newspaper website Website
Recognized text:
_ | 3ΆΥΓΩΥΣΤΟΥ
. ' Ι Δ γ | 2636
' '88ο ΕΜΣ
Α9. ΜΜΜ
(ιΜ›·[email protected]
ΤΙΜΗ Ί ΕΥΡΩ
¦ Η |, ·.
Π Η ρ Το σχέδιο του Αντίχριστου: ΜΙΑ
', -Δ - °·  Παγκοσμιο κυβέρνηση. ΜΙΑ Παγκόσμια
ι ι_ · ' ι οικονομία, ΜΙΑ Παγκόσμια θρησκεια
_ ' ` τς “ ΜιοΣ 'ΠΠΟΛΥΤΟΣ: Συγκλονιστικος
_ 'αλ . Προφητείες για τοι| Αντίχριστο
" | - "- η" Ί ρ και την ετιοχή του Υδροχόου
ΟΥΑ| ΟΥΑ| ΟΥΑ|!!! Τι θα συμβεί
στον κοσμο τα έσχατο χρονια...
"Το" Με Οι τι ιι “
ΝΕΟ ΡΜ 
Αναδατη μαρτυρία του Αγίου Παίαίαυ, επιβεβαιώνει σημερινό 6ηιααίευμα της βρετανι<ής εφημερίδας