Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3326O • ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Συνεχίζει το πρόγραµµα για τα αδέσποτα και δεσποζόµενα ζώα
ο ∆ήµος Παπάγου - Χολαργού - Σωτήριες συµβουλές για το Καλοκαίρι

Μειώθηκαν
οι υποθέσεις
διαφθοράς
στην αυτοδιοίκηση
το 2015
Ετήσια έκθεση της
Γενικής Επιθεωρήτριας
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

ΣΕΛ. 4

Νέοι κάδοι για
την ανακύκλωση
ενδυµάτων
∆ήµος Αλίµου.

ΣΕΛ. 2

Ενάµισης µήνας
γεµάτος φαντασία
και δηµιουργία
Αυλαία για το 2ο Φεστιβάλ
Μαθητικού Θεάτρου του
∆ήµου Ηρακλείου Αττικής.

ΣΕΛ. 10
Φεστιβάλ Κηφισιάς.

Επιτυχηµένη
η πρώτη
παρουσίαση
όπερας

ΚΑΜΠΑΝΙΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο

∆ήµος Παπάγου – Χολαργού, µε το σύνθηµα «ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»
συνεχίζει την καµπάνια ευαισθητοποίησης που ξεκίνησε το
2014, µε δράσεις και εκδηλώσεις, ενηµερωτικά έντυπα και βεβαίως µε τη διαρκή ενηµέρωση των πολιτών για
την κείµενη νοµοθεσία, τις υπηρεσίες και τις δράσεις
για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Η κα Βίκυ Νικάκη, Εντεταλµένη Σύµβουλος για την
εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ιαχείρισης και Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και τα ∆εσποζόµενα Ζώα αναφέρει στο µήνυµά της: «Τα κατοικίδια ζώα χρειάζονται ιδιαίτερη περιποίηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού:
– Ποτέ δεν αφήνουµε τα κατοικίδια µόνα τους στο σταθµευµένο αυτοκίνητο καθώς υπάρχει κίνδυνος θερµοπληξίας.
- Προσφέρουµε συνεχώς πρόσβαση σε νερό για την αποφυγή αφυδάτωσης.
- Εξασφαλίζουµε σκιερό και δροσερό µέρος στέγασης καθόλη τη διάρκεια της µέρας.
-Αποφεύγουµε τη βόλτα τις ζεστές θερινές ώρες.
-Θυµόµαστε ότι δεν αγαπούν όλα τα κατοικίδια τη θάλασσα και δε τα εκθέτουµε στον ήλιο.
- Προστατεύουµε από τον κίνδυνο των εντόµων και παρασίτων, που είναι σε έξαρση τη θερινή περίοδο.
- Ένα µπολ µε φρέσκο νερό έξω από το σπίτι µας σε
σκιερό µέρος, και λίγη τροφή, θα τους σώσει τη ζωή.»

ΣΕΛΙ∆Α 11

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ Παρεµβάσεις στο οδικό
ΠΟΛΙΤΩΝ
δίκτυο της Ηλιούπολης

Προγραµµατική Σύµβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης και ο ∆ήµαρχος Ηλιούπολης για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδών ∆ήµου Ηλιούπολης», προ πολογισµού 750.000 ευρώ.

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 14

Ύστερα από πολύχρονες και επίµονες ενέργειες της
∆ηµοτικής Αρχής δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό
∆ιάταγµα για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου
στην Παρακηφίσια περιοχή του Μοσχάτου.

ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα