Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τελεσίγραφο σε κόκκινους δανειολήπτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Α|ΤΗΣΕ|Σ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ) `
ΠΩΣ θΛ
ΕΠ|Δ0ΤΗθ0ΥΝ
ΑιΡοΔιΑιΡοΦικΕι
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
ΜΝροιικὁς
Τυτισς 4
ι η ·_ _4:_,. 4:,·
- , .ι πμ? τη· ΕιΔικσ
σε Μετα
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
 Γῖ ΠΓ
Τ| |'|ΡΟΒΑΕ|'|Ε| Ο ΝΕΟΣ κΩΔικΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓ|ΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΑΕΣ||'|'ΑΦΟ
σε κόκκινσυ5 δανεισῆήητε5
› ΤΑ 5 ΒΗΜΑΤΑ › Ο' ΤΡΑΠΕΖΕΣ θα › ΤΑ ΟΦΕΛΗ 9 ΠΡΟΒΑΕΠΕΤΑ| ακόηου θα εφαρμο- ηρέηει να λαμβάνουν και οι Παγίδες μα και η μετατροηη του
στουν για όσους υηόψη εισοδήματα, για διετείς και στεγαστικού δανείου σε Ξτ;Ξ;Πῖ'ιἔ:ἑ;Ξ:ἶΞ';ΞἙ;3Ξῷ
έχουν δανεια σε ηεριουσιακή κατασταση μεσοηρόθεσμες συμβαση μακροχρόνιας    
καθυστέρηση Πέραν και εύλογες δαηανες ρυθμίσεις ενοικίασης με μεταβίβα-  
των 30 ημερών διαβίωσης ση κυριότητας
ιιιιιιι 14-15 ΣΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕ|Σ,
ΑΠΟΣΠΑΣΕ|Σ
ΒΟΥΤ|Α ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ |ΟΥΑ|ΟΥ ΕΦΕΡΕ Η ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΜΩΝ
_ ΕΔ _1;_:_  › ΣΕβ.) Κ;
, _ 1
ηαχαΠο
και γερα. . .
” ' "”ΊζΞζ]ΏΤ
Πο:Ξνἑ2ἩβρΞω δ“ῆ“τ“Ρ'° _ 
 · - - ν ΤΗΝ ΕΞΟΥΣ|Α
υηαῆῆήῇῳνῖ της ΕΕ. ΜΑ' ΜΕ ΤΟΥΣ
- · δ  ΑΝιιΕτσγΣιΑΣΤΕΣ
χΡΕσκοηι-ιΣ£ ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΡχσΝτΑι ΑγΞιιΣΕιΣ τΕΛΩΝ Ο ἔἔΒ'Ζ^

Τελευταία νέα από την εφημερίδα