Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 νιιΕ_ΕΠΡοΣΦοῦΑι 
 .. · 8“Ρἔἰῦ
Για τη$αΡαλἱα. το καμτιιννκ, το αυτοκινητο “
" » .ο υ. , ο" ιΜ κ ,
· ΣΣ τιΡακτικο αιτημα και δυο κρῳματα για να εαιλεξετ£ ν
2ΑΥΓΟΥΠ0Υ20Ιό.
Καθημερινή
Αθλητική
Εφημεριδα. Δρ.
Φύλλου 1.835.
Τιμή Ι.” ε
φατσα;"
ιι ΗΜ: ΠεισουτιιιιιιιιιιιΜΜ. Ι
Δ _, μ· Ί. γ ε .ξ , 3 ~ῖ-:- >. _“. - _ _' ιχ _ “Φωτ χ Ι η 7 .
« ·τ“ φ; Στο Μα£ρ Σόλα απο Χθες οι Π ι · =:#ὲ :ἔν
7 ι " ` π Μην· ω.Δ·_" Μ-:π.;<1 __ _, ι” · ι ι 2
 ι:ιιυθιιολ£υιτοιη με το ματι τους 
'_ Λ? ”Λο π `ς',, η ι“Μ. .Δ 
 ω. να γυαλιζει · ιΠΣρ1μεν81¦Πως 
ΦΠ ,%η_ἔΒ, [Π Ο, Η ἱ>.
 κοιταω τ αν _ο ο τ ιιν ·-ἔ _
 “ _· "Μ,ΡΜ“ ς ' ·ὲ·,Ρ ς|·κ Δ `
 ο <Ντομ1νγκΞς ____ 7
 Ἡ ι Ν Ι¦ ΐΨ#Ψ
δι έκπληξη με αλλαγη ιιιισιημιιιιις · Σω 'σριιηλ ΜΒ 'ΜΜΜ.
ΣιιιιιιιιιιχιιΜ ' “ΜΜΜ
· ΜνΜκ·ια ΜΜΜ.
ο 'Μέσω και ΚωνΜΜς Ω
. ροη ΦΜΑ ΠΑ' η”. . _ έ :ι ι
ΒΑΡΙ ο θΡΥΛΟΣ. Μ""' ζω" μα" . ι