Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ
ΜΑΣΑΜΕ]
Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΑΝΑΟΝΝΑΪΚΟΝ
Μ3|ΥΓΟΥΣΤΟΥ2ΟΤ5 ΟΡ.°ΥΜΟΥ8'Μ Η": ΕΜ":
ΦΟΥΑ Τ"Σ... ΠΑΤΜΟΣ Α"Ο ΤΟ" ΣΤΟΑ"ΤΣΟ'| |'|Α "Α ·|ΑΕ||ΟΟΕ|· || ΠΟΠΗ!"
, _ "ΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ
- ` ΠΑ ΝΑ "'Ο ΧΛΟΗ
"ΜΟΝΟΝ" ΜΟΟΝ" Ο |ΟΥΑΤ ΑΑ' ΟΑ ΤΑΞ||ΕΨΕ| ΣΤ" ΣΟΥ"||Α 'ΤΑ Τ" ΡΕΜΟΣ 'Ε Τ"| ΑΤ'
ΠΑΤΗΣΕ.. ΠΟΛ' Η 'ΤΑΕ ΠΑΝΑΟΤΤΝΑ|ΥΟΣ ΑΑ' ΝΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΚΟΨΕ ΤΟΝ... ΟΝΑ ΣΕ 8ΟΡΕΟ ΕΕΑΟΟΕ ΑΑ' ΕΠΟ, ΨΗΦ|ΖΟΝΤΑΣ
ΛΕΥΚΟ ΣΤΗ" ΟΑΡΟΥΣΤΑ ΣΑΡΑ|ΔΑΡ|Τ ΣΤ" ΝΕΑ ΚΕΔ ΑΑ' ΜΟΛΟΚΑΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΟΝΟΝ" ΤΟΝ ΤΗΛΕΟ'ΤΤ|ΚΟΝ ΕΣΟΔΑ"
ΜΜΜΜΠΜΜΣΥΜΟΥΠΜΜ
ΜΜΤΟΤΜΕΟΜΤΑΜΜΜΑΣΜΜΜ
ο· ΜνΜιΜω ΜΜΕ: .' 
ΜΑΤ... ΜΜοΜΜκω ΐ
ΜΜωκπΜΜΜΜΜΜ Α  ' '
ΨΑΞΑΝΕ ΧΑ' ΟΡ"ΚΑΝΕ 52 ΟΡΟΚΡ'ΣΕ|Σ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ" Ο' ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΟΥ <<ΤΡ'ΦΥΑΑ|ΟΥ» ΣΕ Α"ΤΑΑ ΕΥΡΟ'ΤΑΤ“ΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Μο ΑΙΜΑ ΜΗ Η;
3 ή!” 
ή Α .
Α :-#
. -  Τ'
- Ρ- 7 ή
.. 3 δΊ
ω ε @Ο Η:
Ψ .άρ , ή. 
«ΟΕΑΟΥΜΕ ΚΑΟΑΡ'| Α|Α|ΤΤ|Σ|Α». ΤΟ "ΧΟΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΑΣ. ΤΗΣ ΜΠΑΣ
η ΣΟΒΑΡΗ ΠΑ!" Τ" Η! ΜΠΕ' -Ε|'|ΤΕ|ΟΥΣ- ΕΤ" ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ·ΟΡΟ'·"Ο· "ΑΡΜ'|'Π|Ο
||ΟΥ "ΜΙΕΤ" Η! ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ "Α"|Ο||Ν|Υ'ΟΥ Η! ΤΟΥΣ ΟΡ||'ΟΥΣ ΤΟ" Ο"'Τ'|ΤΟΠ
2. 13-22
. . α .. Τ Τ
Μι..  · .  κκΤ `.<:.
ι=ΤΑ.:«. ¦.:ΉΤ-ἔ'.·<~ Ο ;:~ νΤ.!¦Δ ΑΤ
.Μ > κ ωκ¦κω.ω ¦«¦Τ~~  ΙΜΙΑ
(“<ν%
- “ ,  _'~ .7 _7  __. __ . ¦ =:“.“.¦Θ“ω Ξ < : .. 
ο πΑΑΑοΑΜκ0Σ
' __ χτιΖεωΜΑΜ '
 ΑΝΑΥΟ|ΟΟΟΗΥΕ ΚΑΤ Η ΤΕΑΜ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΥ ΠΑΝΑΟΗΝΑΪκΟΥ ω ΤΩΡΑ. ..
` »4 <Ξ ΤΗ ΜΟΝΗΣ"
Ι: ΚΑΤ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ'
¦ ΗΓΕΣ|Α "Α ΔΕΙΧΝΟΥΝ
ΕΜΠΡΑΚΤΠΣ ΤΗΝ
ΕΜΠ'ΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΑ ΕΑΑΗΝ|ΚΑ "ΤΑΤΑ
ΦΟΥΑ ΠΑΤΟ ΤΕΣΣΑΡ| 'ΤΟΥ ΟΑ «ΚΛΕ|ΣΕ|» ΤΟ ΠΡΑΣ|ΝΟ ΡΟΣΤΕΡ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα