Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Τουρκική επίθεση στην Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΟΡΝΕΣ, '(|ΝΛ'ΔΟ|.
Δ'ΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΜΑΓΕ|ΕΣ¦
ΕΡΩΤ|ΚΑ ΤΡ|ΓΩΝΑ ΤΕΠΟΝΩΝ
η Π . ή.  ..Ψ `τμ: ¦εΗ;€:_Ξ;.; ;;_:: _ ,ρω
2.Αγτογπογ ¦ “ | τ' ' η . . Β ς
2048 / “
380 εκ;
ΔΡ. ογΜΩγ·
00832) 44332
ί ·· η Η· ἐν
= · μ Ο .
ι;; ..  `_ ._
Ι Δ' · “ ·
_· ό" β ` ε
ΜΣᾶ'2β
ΜΜΜ Ο' "ΜΜΜ
Ο" Μ' ΜΝ'
ΜΜΜ ΠΟ Μ' ΤΟΥΣ!
'ησθρθησθητ: "Η Τουρκία θα γίνει νέα Συρία"