Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αντιεξουσιαστές νουθετούν τον Τσίπρα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ή
Γῖ οι 
θ ῦ|Ἡ¦ 4
““~νεῇὲ
ΣΕ ΟΗΑΜΡ|ΟΝ5 8(
Πρόκρισής "Δ
=μ`__ . ο
οι!.  Η ;
ΡΕΒΑΝΣ
ΕΟΠΟΡΑ |_ΕΑΟΟΕ
ι:Μ]Β3|ἘἙ«Δ85
9  3 
ΜΕ ΕΠ|ΣΤ0Λ|·| ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Δ|·|ΛΩΝ0ΥΝ... ΠΡ0Δ0ΜΕΝ0|
Αντιεξουσιαστέ8
νουθετουν τον Τοίήρα!
μ ΤΗΝ ΩΡΑ Που ο
ΣΥΡ|ΖΑ καταγγέλλει τις
συλλήψεις αήό τήν ΕΛΑΣ.,
οι καταλήψίες Παίρνουν
θαρρος και συμβουλεύουν
το Μαξίμου!
ΠΑΡΑΠΟΝΑ
αντιεξουσιαστών Προς
Τσίήρα: «Δεν Παραξατε κατι
καινουργιο, Πουλουσατε
λεονταρισμους, γίνατε
ήαρατρεχαμενοι της εξουσίας»
25 ΣΥΑΑ|·|ΦθΕΝΤΕΣ
Μιινιιιινι ο ήταν" ιιιι αυτή. ιιι το ΕιιιιιιΜι τον 2009
Μ  ΣΤ"Ν '|Ρί||ίΑΤΑ|'ΡΑΦ||
Μ ||Α|ΜΕΣ "ΡΒΣΦΥ|ἘΣ
Κρατική
“ετιιτροήείο"
στα ιδιωτικα
  ` `  7113    ΕΝΩ Δ0ΥΑΕΝ||0Ρ0| ΜΝΗΜΩΝ" Πο ΝΕΒΜΑ ΤΗΝ Α"08|ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ τινι
σχοῆεία
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠ|Β|ΩΣ|·|Σ Τ|Α |0.000 ΦΟΥΡΝΟ" Μι ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕ|Α
Τρίτη 2 Αυγουστου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.948 - Τιμή 1,30 € - ΝΝΝ.ε|εΗΗεωεῳρ05.εΡ
1.291
ΘΕΣΗΣ
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ,
κΕΕΑΠΝΟ,
ΜΟΥΣΕ|Α, ΕΒΖ
ΝΑΜΑ, ΜΜΜ “τι ΜΔι0ΜΠοι_ κωωιιι.ωΜΜ Μ“"ξ
ὰΑιτήοεις-εξπρἑς για 1.191 εποΜ
1/ σε δήμους, ΚΕΕΛΠΝ0.μουοααΨ
Ξ Ά ἙἐΨ;ἴ
ι· ι ο .4 ι Δ 5:33.
, 'Το  #- , / ι ΐ:"*ζ“
ΤΩΡΑ ΒΑΖθΥΝ ΚΑί.. Μικτή
ΠΑ ΜΗ  ΑΠ0ΔΕ|ΞΕΩΝ
/“Δ4 [ο 
ΒΟΥΛΓΑΡ|Α,
Η ΠΡΩΤΗ
ΕΠ|ΑΟΠ-| ΠΑ
ΜετΑΝΑΣτΕνΣΗ
ΠΑΡΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα