Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 "77"79'|"'|Οδ"Οῦ" "'"
Αν ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκΕ· Στο ΛΑο ΤΟΥ
 Η   Κ τ Η ““Ι
 [Η] [Η Η/&// Η Ι ΙΧ Μ
“ ή: ΜΜΜ”....,“.“¦..Μ.ωε ΤΗΣ ΔεγΤερΑΣ ·ε···“ι“·“ΠΗ“···“Μ“
Η'|'Η
Η ΑΠΟΦΑΣΗ Γ 'Α ΤΗΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ε"|ΟΕΤ|ΗΟΥ.
>-~. 4
- ΣΗΟΡΑΡΕ Ο 'ΣΑΗ "ΟΥ ΗΑ|ΖΕ| ΑΥΗΑΤΑ
ΑΗΑΜΟΗΗ |'|Α ΣΤΟΠΕΡ, Ο _.
ΑΗΟ|ΗΤΟ '|ΑΗΤΑ  
ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΑΑΗΑ '_ “ '
γ ΜΜΜ" ΠΜΣ Οκ 
ζ ΟΑ ΗΑΟΟΡ'ΣΟΥΗ "Σ ΤΕΑ|ΗΕΣ ΕΞΕΑ|ΞΕ'Σ ῖ> [ Η"
 Γ ΚΝ 'ΜΑΜ. η
 _ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ¦
Δ γ Η η Ο  Η"ΟΣΟΗ"ΟΥ'Μ ἔ . _ .
 <“·> σὲ 4,· 7- ! - 7 , 7 > Δ - ' - °ν ” _
' Α . ΟΗΡ'Ο ΣΤΟ. . . ΚΑΝΟ' Ο ΑΝΥΜΜ0ΝΕι ΗΑ ΗΗΕ' ΞΑΗΑ ΣΤΟ ΠΑΡΗΣ
Μ ΠΑ ΗΑ ΣΑΡΟΣΕ' ΪΟΥΣ ΑΗΤ|ΗΑΑΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΗΑΟΗΗΑΪΚΟΥ ΧΑ' ΗΑ ΣΗ 'ΦΣΒ' ΗΟΥΠΕΣ
 χχ ¦ἔ·Χ ¦~Μ`ἑ.Χτ
Ηη Η Η ! '
Μ ;πΜ 2'/Ἡ-ωζ
Τ' ΗΗΕ Ο ΑΜΕΡ|ΚΑΗΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΗΔΕΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΗ ΗΕΑ ΥΟΡΚΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα