Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
το «ΟΜΕ» ΕΤΝΑ|Ν|ΑΖΕ| Το ΝΑθΝΝΕΡ|Ν0 ΠΠΛΥΣΕΛ|Δ0 ΕΝΘΕΤΟ
ΤΜ το ΝΕΤΜΥΤΕΡ0 ΜΑΝΗ" ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΟΝ 'ΤΜΝΝΤΝ. ΤΟΥΣ ΟΛΥΝΤ'|ΑΝ0ΥΣ ΑΓΩΝΕΣ.
ΝΕ ΤΝΝ ΑΝΑΛΥΤ|ΝΝ ΠΑΡΟΥΣ|ΛΣΝ ΤΝΣ 96ΝΕΑ0ΥΣ ΕΛΛΝΝ|ΝΝΣ ΑΤ'0ΕΤ0ΛΝΣ
μ ΚΑΛΗ
μεπ·Μ·
πιο: ΜΜΡΜαγ Μ ΜεΔΜΡαΣ ΜΑΜ ΗΜ" Μα Τα Μ
` ' ·
 "μπαμ αγωνων Μ/Μ- "Τ/0·
ΟΛΥΜΓΜΟ ΜΜΠΌΞωὁ Γ;-5ε:;:ο: ΝΗΜΑ : Δ;ΝΣνΤΎΓ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ3ΗΟ7
ΜΜΜ Φλοοιον7οΠολΤ5. ΜΜΜ ΟΤΕ 5Ρ0ΠΤ6ΗΟ
ΟΔΥΜΉΜΟωΓΠΝΕΣΡ~Ο ΞΟΙ6 'ΤΟΣΟ Ελλαδα·ΤαΠωο Ανδρες ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ|ΗΟ
ΩωΜ9ιΜΩΝε;ΡΙ%ῳ9;Μο9ΜΤΙΜΜ _ 91ε5ΡοΒΙ_2“9
ΟΛΥΜΠΤΜΟΤΜΟΝΕΣ ΡΤΟΞΟΙ6.Πολ0 Βρακα-Δ ΜΝ ΟΤΕ 57Ρ08Τ4ΗΟ
ΟΔΝΠΤΜωΔΪΠΝΞΗΟΞΟΤ6ΕΜ ΕΣΕΕ 7: η Δω έ ΟΤΕή5ΡΟΗΤ4ΗΟ
ΔΤΡ25Ο Ατλαντο. Τελ|κὸε ΟΤΕ 5Ρ0ΠΤ6ΗΟ
 .ΤΙΜ | ΜΜΙ^ΜΜ | ΤΗ'. | ΜΜΜ ΟΛΥΜΠ|ΜΟΤ›Ν”ΠΜΞΣΡιΟ72Ο%ΜΜΜ δΩΟζΤ.Μ·^ΘΟωἩΠ ΟΤΕ $ΡΟΠΤ4Η0
__ : οΜΔ0κΜΛΣεΜΜΜοΜ-ι
" ΑΜΜεΝ1ΕχΜΜοΜΠΜ“ΡΕ8ΛΝΗογΜΠοΜΜ,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΧΡΝΣ|Ν0'Τ0|ΝΣΕ| ΤΡΕ|Σ ΣΧΝΝΔΤ|ΣΝ0ΥΣ ΣΕ Τ 5 ΜΕΡΕΣ . ι
ΤΦ1ιΑΓ“ΜεΝοΣ»
; οἩογΆ|Ἀ'ο
Π Πολ' μαζίΤααρι και `ρ
' ΜΜΜ ἶἴαμυ
'Η (ΟΦ
Π0α`ΜογκΜ Το ΜΜΜ ΙΜ ΜΕΡΗ
 Ο . Ε < ν ΜεϊΑΊοΜγΜωΗωΜΤ
ΜΜΜ ©@
ΠΕΤΥΧΕ Δ|ΑΝΑ
Ω · η .
' Με 3-5-2 και στη ρεβαν5 ο ΠαναθἶναΜ5Ϊ
με Λουντ αντί Γουακαοο ζ
Π Ετοιμοε ἑω5 ταν ΠἑμτπΠ ο Χουλτ
7 ' 2-0 η ΑΙΚ τη ΦαλκενμΠεργκ.
·. _ με'6 (Μαγα-` Ε ¦
Π ΗΑωγκσμαωργκ θέλω 5 εκατ. ' Ντῳααὐτα γιαταν ΜΜκωΜλα
γιατον ΜΜΜΜ ·Σἡμερα σα· φ·Νκἡ ήπα('-0)
τα εισιτήρια · Εχω ξαναακῳΦε· από την Κέρκυρα · Προφύλαεε
“το τα· ΔκέφαΜα ο Ντ6λμπεργκ
Με Βαα·καὐ8 ο ΤΙΜΜ