Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 30 παράθυρα για σύνταξη πριν τα 62
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9?8“|ῖ
9|7 Μ' 9' Μ"
ὅ έ Μέ) ΤὸΕΛΛ|ΠΕΣ ΣΕ ΠΡοΣΩΠ|κο
ΜΜΜΙ"Π"Ν"""“""“Μ|Μ '
κι ΑΛΛΟ'
4 ΑΣθΕΝΕ|Σ
ΑΣΦ ΑΛΙ .
Δ κ μα· _Ε
ΣΤΟ Ε|Δ|ΚΟ ΕΝΘΕΤΟ  Ϊ
ΑΣΦΑΛ·ΣΗ ε ΣΥΝΤΑΞΗ:: ' ;Ξ·¦ὶῳἐἐ
ΠΜόΕΕῇὁΪἶΠῇΜΗ πε ΣπΜ|ΩπκΕΣ ΠΜΣ
_;“Ξ“'“ῳΞῳ _, »Ο
'Ψ" “31. ; 
Ρτ:: τ: Η 5980!! μὲ
' ' Ύ ς
ΕΠτατονους  . 5 _ ζ
:γ- _> ν · ._ 
Μίχο εϊκαμε η .α
ῆ|γοτεΩους '  _Δ . ῆῳι-. <. “Ο
Θ“Βγαῇ€| ¦ ε τ  Β ρε·α;ΕυΒο·α ,Ο
ΦετοςΠΧ|ος  4 “   . “η · χ η
ἐ[ἐ“η“ε  7' _ 4 ' Μ _ .· Ι
0|κ0Ν0Μ|κΗ ΑΣΤΥΝΟΜ|Λ Ι Σ'|'|Σ 2 Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|ΣΕ|Σ ΔΕΝ Με' Α|'|0ΔΕ|ΞΕ|Σ ΣΕ9ἑΔ^
ή; ' 
Ἡ Ί “Τ
ΕΠί ΕΤΕΡ; ή
ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟΣ
ΠΑ ΟΣΟΥΣ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
ΜΕ ΠΛΑΣΤ|κΟ
ΧΡΗΜΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ
ΤΟΥ ΣΥΡ|ΖΑ
ΞΕΣΑΛΩΝΟΥΝ
Ο' ΑΝΑΡχΜο|

Τελευταία νέα από την εφημερίδα