Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Αποπροσανατολισμός, κοροϊδία, για να κουκουλώσουν την αντιλαϊκή επίθεση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 "771108"660106"
ΠΡΟλεΤΑΡ|0| ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ επαθε·
ΜΜΜ:
κνΡιΑκιι Οί |ΟΥλΝ 20ϊ8 - ΑΠΟ. ΟΥλλΟΥ ΙΜ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ κεΝτΡικΗΣ ΕπιτΡ0πΗΣ ΤΟΥ κοΜΜονΝιΣτικ
ΓεΡΜΑΝικΗ «ΛΕΥΚΗ Β|ΒΛΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛε|Α»
«Δελτίο θυέλλης»...
Πεδίο δράσης κάθε σημείο της Γης, οπου διακυβεύοντοι το ουμφέροντο των γερμανικών
μονοπωλίων, αλλά και το εσωτερικό της Γερμανίας
Αποπ
ΕΜΗΝ|ΚΟ
Χαρακτηριστικό
παραδειγμα
της ανάπτυξης
για το κεφαλαιο
Σελ. Ο - 7
ΠΥΡΚλ|'|λ ΣΤΗ Χ'Ο
Ανυπολόγιστη
καταστροφή
για τους μικρούς
παραγωγούς
Σελ. 2Ο
ΤΟΥΡΚΙΑ
Υπό εξέταση
διαφοροι συμβιβασμοί
αλλά και ανταγωνισμοί
Σελ. Η
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 020
Επιβεβαίωσαν
τις αντιθέσεις τους
και τις κοινές τους
ανησυχίες
Σελ. 'Ο
Νοκο:χεΔιο
τικ πια νυχια Μιλ
Νέα «εργαλεία»
για την παλιό
πολιτική της κρατικής
υποχρηματοδότήσης
της υποστελέχωσης
και των ελλείψεων
Σελ. '4
Σελ. ϊ2 - ϊ3
κυριακατικος
ΤΗΣ
ΟΥ κοΜ ΜΑΪΟΣ εΛΛΑΔΑΣ
τ .σε
'° ”Μ κκε
ευρο 2,5
Το «νεο κοινωνικό κρατος»
της κυβέρνησης
Σνι>ιΖΑ - Μελ
Σελ. 9
ροσανατολιομὁς, κοροϊδϊα
για να κουκουλὡαουν
την αντιλαϊκή επίθεση
Με κινήσεις αποπροσανατολισμού,
αλλα και με ανοιχτή κοροϊδία του λαού, όπως αυτή με τις εξαγγελίες για
«νέα κοινωνικό κρότος», επιδιώκει η
κυβέρνηση να κουκουλώσει την αντιλαϊκή επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη και που θα κλιμακωθεί το επόμενο διαστημα με το «ανοιγμα» των
Εργασιακών.
Απέναντι στις παγίδες του αποπρο
ΠΔΛΗ Γ|Δ Τ|Σ ΣΥΛΛΟΓ|κεΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
σανατολισμού και της ενσωμότωσης,
οι εργαζόμενοι, οι όνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες,
οι νέοι και οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών χρειόζεται να οργανώσουν
την πόλη τους, να προετοιμόσουν το
δικό τους σχέδιο, για να αποκρούσουν την αντιλαϊκή επίθεση διαρκείας, στο δρόμο της συσπείρωσης, της
ρήξης και της ανατροπής.
Σελ. 5
Η ένταση της επίθεσης
καθορίζει και
το μέγεθος
της συσπείρωσης
που απαιτείται
Μέχρι το βραδυ της Παρασκευής, το
κόλεσμα κοινής πόλης με αιχμή τις
Συλλογικές Συμβόσεις εργασίας, που
απευθύνουν Ομοσπονδίες και εργατικό
Κέντρα, είχε υπογραφεί από '56
συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Σελ.ϊ5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα