Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Πόλεμος για τις επιχειρήσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3"/|ί ιαα“οι$ιυι“
θΕΡ|Μ
Σ|ΝΕΜΑ-θΕΑΤΡΑ
ί Αυτή .
την Κυριακη Δυο
 εΙσΠΠρΙΟ_
@οι “ στην ΤίμΠ
και πλήρως του εν05
ΜΜΜ" που “Με
Το ΒΗΜΑ
Μ Δ. ΜΜΜ (1957-2009) Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΜΜΜ Β. ΜΑΧΟΝ
ΕΜΟΤΗΣ: ΣΠΥΡΟ! Η. Μ
”ΓΗΣ ΚΥΡΙΑΚ¦|Σ
ΠΜΣ [ΜΜΜ
ιΔΡΥΤ ΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜπΡΑκΗΣ Μ 81 ΦΥΛΗ" Μ κεντρικο γραφεία: Μιχαλακοπούλου 80. ΑΜ 115 28 © το ΒΗΜΑ ΒΙ 
Ετοε ιδρύαεω8 1922 τΣΤ' ΜΜΜ. Ευδοκίωυ του δω Φ 211 385.7000. Βαρύ: ιανίπτ[email protected]σο|πετσ Εκδίδεται απο τον Δημοσιογραφικό
Ειοε 959 - Αριθ. 18484 Ανατολη 08.28 - Δύση 20.35. Μόνη 27 ημερών Μιρκα; “τω/Μ.ωωω οργανισμο Λαμπρακπ Α.Ε. Τ'ΜΗ€2.ω
Σε αναβρασμό τραπεΖε8, μέτοΧοι και κυβερνηση, καραδοκουν τα ξένα ΜΜΜ
Πόλεμ05 για τη επιχειρησει8
ο Κόκκινα δανεια και πιστωτική ασφυξία οτραγγαλίζουν ακόμη και υγιείς εταιρείες ο Οι φόβοι των
τραπεζιτων και η κωλυσιεργία του υπουργείου Οικονομικών μπλοκόρουν τα σχέδια εξυγίανσης
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α8-10
ΜΕΤΩΠΟ ΜεΡκεπἐολπΝτ ηπεΝΑΝτι Πανε τΖιχΑΝτιΣτεΣ
. .  ι· Ξ ΤΑ ΤΡΩΚΠΚΑ
«ΚινεΖικπ» στροφπ “ . · ΤΩΝ ΔΙΔγΜΩΝ
σχεδιαΖει ο Τσίπρα8 
ἔΤΔΧΕ9ΣΠεΨ1δΑΡΗ
Μαζι με ριζικό ανασχηματισμο μάνατζερ είναι εκείνος
που διοικεί, συνηθως ανεπιτυχώς.
ανθρώπους. Τους
βλέπουμε καθημεΜε να ταλαιπω
πρωτα στην αναγκη να ξεφύγει η οικονομία από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης, ο κ. Τσίπρας αντιλαμβάνεται τώρα,
όπως υποστηρίζουν συνεργατες του, ότι μόνη διέξοδος είναι η
προσέλκυση ξένων επενδύσεων· Σχεδιόζει ριζική αναδόμηοη της
κυβέρνησης γιαναυπηρειἡσει το νέο «δόγμα» του. ΣΕΛΙΔΑΜ ί ·ἱ Ι .πωπω όλο"ους_
ερ, __ 11,11,  γ _ έ  _ _ ΐ-¦·= Ω Οι μεν διότι, στε^"""^°^θ"" Μ ζ “ΒΔ-Μ' η ο · Η -> 'εἴ ρ9ύμενω Μονο·
Καταργούν ί ΑΚ" ί · ο ο ο τηἙων' 8ημ30υρ.
ο γ ρ0 το . γ _ νουν προβληματα
ολο φ Ξ Κ“τ“γῳ“ωο ι Πεπλο τ ομοιι σε Γαλλια Γερμανια “ΜΜΜ
προνόμια των για τον ΣΕ^'ΔεΣ^1“7
ουνδικαλιστων Στ. Ψυχόρπ γ Μα παω
ΣεΛιΔΑ85  Ἡ_ ~. _ η Ι . η Ο Ερντογὰν
γ σητου ρι υς γ ι . . ι
ι Πλημμελειοδικείου της γ ι το βαΖει τωρα
Ξ ΑθήἑἙἩκρίθηἔἐ άκυρο ί ; , με τι8 ΗΠΑ  Π 
γ τα ριο σπισμα ί · ' , η . ί
ι με βαση το οποίο είχε ι -¦ · 7 και την Ευρωπη ·
ί παραπεμφθεί σε δίκη ί ' Ξ _
ί ο πρόεδρος του ΔΟΛ γ Ϊ . Ι · ι
ί ΣταύροςΨυχόρηςμαφε- κι  Μετα το κυμα εκκαθα- ί
:ι ᾶ ΜςΠΜ%ωιςτου  ριρεων σε ΣΪβοΪό, χ
. ι νόμου περί πόθεν έσχες. ϊ · ι Δικσι00υνιι.Μιδεωη,Δηω ι .
Σεν 'ο ί Το δικαστήριο αναγνὡ- ν Βλαστοκυτταρα ί ἔΐἔΕνηΨΜδἔόδες ι
. ω Μι ι . ί α ςσυ ψεις, ο ρντο- ί
για ε ευθερη Ξἑΐ¦ἩΜ:Μἄἑ γ Ζωντανειιουν γ γόν τώρα στρέφεται Με της ;
· Μ δ . ' · Δύσης.Απαπείτηνέκδοση Γκι- ί
προσβσσΠ ἔσω εἶ;ἔἐἔἔν Ξ και πολι ι ουλέν απότιςΗΠΑκαι απειλεί 1 ΗΜ' ΜΒΜ
στα ΑΕ' ΕιωγγεΜα ΜΜΜ Ξ την καρδια ί ΨΕΜΜ.υ““ν“ΧὡΜ 2 “ Ξ  Η
8¦κὡν_ γ γ αποτησυμφωνιαγιατους προ- γ Η 7 ~ 4 - ε ΣεΛιΔΑΑ22 5€|ΕΝ€Ε.ΣΕΛ'ΔΕΣ4-6 σφυγες. εεΛιΔεΣ 18-19 ~