Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: "Μοναχικοί λύκοι" στην Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ρ, /
Μί/ #//
ἄ;:=ΜΜ-τ//
/ "Μ/2
ανα κα ῖ#/#(ΜΜΜαρινὁΠουλοε _ γ,
/ἶ_` //_//
φ Ο Ξ /ῆ/ Ο  
υ υ · υ υ  υ 7 _ ,=_ .. ,
Η Χωρα μα8 δεν εἔαιρειται Πιο αιτο του8 στοΧου8 του νεο μοντελου τρομοκ _ ο;
Ζητειται ιτειστικιὶ απαντηση απο τον Ν. Σαντορινιο του ΣΥΡΙΖΑ
Βου λευτιὶ8 με
Ζ128€ εισόδημα
στον νομο Κατσελιι
Τριτοε κὁφτιι8
ΠΙ] ρΙ0 ΥΚ! "[Ι8
εΠυςου ρυςε8
ΔΟ:
ΙσΧυρὶΖεται οτι δεν τα βγαΖει Περα ΜΜΜ Μ Ἡ*Ἑ@__ Το Χειρότερα ὲρΧΟνῖαι αΠὸ τον
γιατὶ εΧει 5.084 € δα1τανε8 τον μὴνα. ὡ Μ  ?τ ΣεΠΤ8μβρΠ ΥΙΟ ΤΟΠ8 σΠνΤΟἶΙΟΠΧΟΠΒ
Νομιμο, αλλα Ποσο ηθικό; - Σω 16-18  “ΜΜΜ · ΣΕΛ. 20-21
Συνταγματική αναθεὡριιοἩ · ΣΕΛ. 12-15
ή ΠΩΣ Ο ΤΣ||'|ΡΛΣ ιι|(Λ'|'ΛΡΓΕ|» ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΔ' ΤΟΝ ΚΥΡ|Λ|(0
8 τΡΑιιεΖΑ ΠειρΑιο: κ
Βαι£Ιι μου
1, “Η ,
Τα νυκτερινα
μΠὰνια . Σω 27
του Στου ρου
Το Ποτὁμι βγὴκε αν"
θὁλσσσα με χαλαρή διὁθεση
ΑΜ Πριγκίπισσα,
εργαΖὸμενο
κο ρἱτσι για τον
αρτο τον εΠιουσιο
Η κορΙ1 του μεγαλοεΠιΧειρΠματια, ΕλενΠ, αΠὸ τιε βὶλεε και
τα Πλουτι1 στο μεροκαματο
ΗΜΜΜΜ