Πρωτοσέλιδο Αυγή: Το μεγάλο κόλπο της φοροδιαφυγής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2:;" νιιοΜοε οι:οιιοΜικομ¦ 
αναΜρθρωοιι
Μ ανευ όρων
και όχι ευκοΜεε
Μν» .Με
Οι οιΜογμοτοῆογοι
Ανδρεα8 ΔημητρόιιουΠο5,
Ηῆία8 Νικοῆόιιουῆοε και
Γιώργο8 Σωτηρεῆιι$
οχοῆιοΖουν το ηροτόοει5
Με κοΒερνηοη5 .ω
Στον δρόμο
ιιρο5 το 
Συνεδριο
Παρεμβαίνουν οι Πέτρος Ζούνης,
Πέτρος ΚαραγεώΡΥ0ς. Πόνος Ροδόκης
· 10-11
Ρ ΡΙΝΑΝΟΙΑΕ
ΤΙΜΕ5
Η μοίρα της Τουρκίας
είναι στα Χέρια
του Ερντογάν · 44
τε ΜΟΝΟΣ αΜ
Κυρίαρχος του
ιταικνιδιού η ΧεζμττοΜ
στον Λίβανο
Μ.ανεὶΒτ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12648 · ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ: 3 €
Το μεγόῆο κόῇιιο
τπτ φοροδιαφυγό5
· κ
ΙΣΧΥΡΟ κύκλωμα αηό επιχειρηματίες
που κινούνται στον Χώρο του Ποδοσφαίρου, της ναυτιλίας, του ηλεκτρονικού τζόγου κα. έχει στησει μηχανισμό
εκτεταμένης φοροδιαφυγής και ξειιλύματος βρόμικου Χρηματος κυρίως στα νησια
αλλό και στην ηηειρωτικη Χώρα. Αηοτέλεαμα είναι να κανονται εκατοντόδες εκατομμύρια ευρώ αηό τα δημόσια έσοδα, όΠως
φαίνεται και από την κατακόρυφη μείωση
είσιιραξης του ΦΠΑ σε νησιό Που πλημμυρίζουν αηό τουρίστες. ότιως η Μύκονος. ΕΠίηλέον, το κύκλωμα με τον μηχανισμό αυτό κο·
ταργεί επί της ουσίας τα σαρκα! εοηττοΙε. Ερωτηματα Προκαλεί η καθυστερηση της Οικονομικης Αστυνομίας να εηέμβει. καθώς το μεγαλο κόληο εξελίσσεται εδώ και μηνες.
ΡΟΞ
συνδεδεμένα
με Βουλγαρία
ε-νουεηετ8
για ξέπλυμα
«μαύρου»
Χρήματος
= · ι 
Το ΡοΚειιιοιι 6ο
είναι μόνο
η αρχη
Η 8ίΙίεοη ναΙΙε·ν 7 “ `
καταλαμβόνει
την πραγματικότητα μας
αιιίοε
δεη
«Στρατηγικόε
κακοιιῇιιρωτιι8»
η νέα τιρόεδρο5
τικ Τραιιε1α5 Αττικη5 .ε
Ϊ Τα πρωτεία της  χ°ρ"ΥΙ° να', ΠΟΠΟ
αντιπροσωπευτικής Η με κανονεε .19
~ Δημοκρατίας 
Ξ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ'
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ Περί συνταγματικης α- ζ
Ι ζ··|·Δ Δ
ναθεώρησης ηροί)Ποθέτειένα Πλαίσιο: Ξ .ἐξ _ “μμ . .  .
_ η αντιτιροσωηευτικη Δημοκρατια και  `  Π ' `
ί το δημοκρατικό. κοινωνικό κρατος διφ καίου είναι μέγιστα εηιτεύγματα του ί
¦ συνταγματικού Πολιτισμού. Αυτός ο· 
 τιειλείται αιιό την όνοδο του νεοφασι- ¦
ἱ σμού στην Ευρὡηη. Ξ
Το στοίχημα
πιο κρουαιιέρα$ .20
μ_ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 Η!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα