Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Νόμος - λαιμητόμοςRecognized text:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 20310 - ΠΟΣ 690
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ. Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ
Ολυμπιάδα...
βίας. Φτώχειας
και ανεργίας ,.
›Πολιτική και οικονομική ἰ3¦ 
κρίση διαΦθορα και Φόβοι για · ' ι › _
χτυπήματα «μοναχικών λύκων» η ·
ορίζουν τη μεγαλη γιορτή του 'γ / .
αθλητισμού. που ξεκινα την ·
Παρασκευή Σεπ. 20 - σε ..
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 30-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3.5€
'|'||||||||||'|||||||||"ί|||||||||||ί||||||||||||||| 
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΟΝ'|'ΕΛΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚ|·|ΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ψ Ψ
Ν ομος - λατμτιτομος
«Καρατομούντα1» οι μη συνεργασ1μ01 μεγαλομέτοχοι
επιχειρήσεων με υπέρογκα «κόκκινα» δανεια
Συνεντεύξεις
ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Συμβιβαστή καμε.
αλλά εμείς
έχουμε παλέψει
- ›«Η ασφαλεια μπορεί να ουνυπόρξει
με τον σεβασμό στη
Δημοκρατία». λεει ο
υπουργός Προστασίας
του Πολίτη ΕΑΒ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΙΝΟΣ
Δεν θα κλείσει
το ΤΕΕ. όσο
κι αν το θέλουν
›«Μας δημιουργούν
πρόβλημα γιατί Με
σαμε κριτική σε πολιτικές επιλογες». τονίζει ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου επ. 7
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΪΡΗΣ
Χαθηκε τζίρος
20 δισ. ευρώ
στο λιανεμπόριο
›0 πρόεδρος του
ΣΕΛΠΕ ζητα διαρθρωι¦ὶ τικές μεταρρυθμίσεις
“Δ ν προκειμένου να γίνει
' οικονομίας Σεπ. ο
Πλήρης ανατροπή του επιχειρηματικού
χαρτη κατ' απαίτηση της τρόικας
Οι τράπεζες θα προτείνουν ένα σχέδιο εξυγίανσης και οι διοικήσεις
θα πρέπει να το εΦαρμόζουν
Αμεση αλλαγή στο πιαπεαεπιεπτ. εαν
δεν υπαρχουν περιθώρια συμφωνίας
Βασικός στόχος είναι να μη σκόσουν «κανόνια» στην αγορα και
να σωθούν θέσεις εργασίας
2014-2015: ' Ξ.
48% ....... . . 
έ Ο 'Ο τ' 2012-2015: 
Εμπόριο. εστίαση. μεταποίηση. κλω- -Μ" |η·|Μ'"' Ωω Μ” “% 
- Μ Ξ
" Ι _ Ανοίγματα σε καθυστέρηση >9Ο ημερών
σἘΟΠΦαντοΡργ|α' ο' ἴ"ρωταθλη _ (Εξαιρουμἑνων των καταγγελμένωναπαιτήσεων)
τες» σε « κοκκινα» δανεια ΣΕΠ. 4 - 5 Ξ ............................................................................................................. ..
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Το σχέδιο
για να Βγοτιν
τα λεφτα από
τα στρώματα
›Εξυπνα καταθετικό προίόντα
προωθούν οι τραπεζες. με στόχο
να Φέρουν πίσω καταθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ Μ 23
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ "'Α ΜΝΚΑΝΝΜΑῖΑ ΡΟ$
ΟργιΟ ΦΟρΟδιαΦυγής
μετπλασπκό»χρήμα
οΦελος για επιχειρήσεις 1-1'5
δισ. ευρώ ΑΓΟΡΑ Ι.Χ.
Πιο φθπνα
Εξοικονόμηση ' Π
ἱ ζ:  ν
12-Β εκατ. που λειτουρἩ ἴἔ::ΐ:Ξς κτ: ῖα αυτοκινΠῖα
Χρεωστικές Ξ ...Ι .... ..ζ ........ .. μ . με αεκ] εως
2'2'5 Μ Δυνατότητα για εγκατα-  2 ο ω
Πιστωτικές Μ  ἄλλῳ. . . . . δισἶ ευρώ
›Σταση αναμονής τηρούν καταναλωτές και επιχειρήσεις. παρα
τις καλές ευκαιρίες στα μικρό και
μεσαία αυτοκίνητα ΣΕΠ. 6
Επιχειρηματίες «ξεχνούν» να κόψουν απόδειξη από την ταμειακή
μηχανή και δίνουν μόνο το χαρτακι που εκδίδει το '308 πιω