Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Φοροέλεγχοι - εξπρές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηεἴτεΙηΡοτίΙά8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σάββατο 30 Ιουλίου 2016 | τιμη: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΔ'
Προκόπης Παυλόπουλος
Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας προς το ΑΝΤ
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'Ετος
:920 · Αριθμός φύλλου: 26.124
«οχι»ττιΞ
ΠΛΔεοΜιτπκΔ
ητπΜκΜΜιηιι
Η Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν
πρόεδρος της Τουρκίας
σήμερα στη Ν
Ρσιτηηετ: Ανακατατύξεις
στη μετοχική σύνθεση
Οι εξελιξεις που σημειώνονται στη συμμετοχή που
διατηρεί στον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό της
Μάλτας 6ο. ο μέχρι τώρα βασικός μέτοχος της
Ροττηηοτ -η αραβικών συμφερόντων Εηιίτατεε
|ητει·ηατίοηα| Το|εςοηιηιυηίωτίοη5 τις (Ε|Τ|.)- προκαλεσαν αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της
Ροιτηηοτ Συνέπεια των αλλαγών στη μετοχική της
σύνθεση είναι το γεγονός ότι, τυπικα, ως μεγαλύτερος μέτοχος της καθίσταται η Μπα με ποσοστό
33%. >ί 2
Γ. θικσνόμσυ: Σε αναζήτηση
κεφαλαίων για είσοδο στα Νικο
Στο παιχνίδι της αγορας φορτηγών πλοίων, τωρα
που η αξία των Μίκα έχει πέσει σε πρωτοφανή
χαμηλα επίπεδα, σχεδιαζει να μπει ο Γιώργος Οικονόμου. 0 Έλληνας εφοπλιστής θέλει να κερδίσει το
στοίχημα του “855θῖ ρ|αγ», αφού βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με υποψήφιους επενδυτές
προκειμένου να δημιουργήσει ένα νέα σχήμα το
οποία θα αγοράσει σε πολύ χαμηλές τιμές φορτηγό
πλοία. >ί ί
πωπω - ολυμπιαδα: Α' τρίμηνο
του 207 7 η εναρξη παραγωγής
Στο ο' τρίμηνο του 201 7 αναμένεται να ξεκινήσει η
παραγωγή στην Ολυμπιάδα, μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης φασης αναπτυξης του
κοιτάσματα στην περιοχή και της αποκατάστασης
των παλαιών τελμότων που προχωρούν κανονικα,
σύμφωνα με το χρονοδιαγραμμα της Είαοτααο
θο|α. >ί 3
κολπικό: ΑΕΡ0Λ'ΜΕΝΑῖ ΠΑΡΟΥ
ΡΑΠ08 Α|ΠΡΟΠΤ
Πολιτική κόντρα
για το αεροδρόμιο Πόρου
Πνοή στον τουρισμό, οφέλη στο Δημόσιο και φθηνότερες μετακινήσεις για τους πολίτες αναμένεται
να φέρει ο νέος αερολιμένας της Πόρου, που εγκαινίασε χθες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο
νησί των Κυκλαδων, υπογραμμΚοντας μαλιστα την
αγαστή συνεργασία κρατους - ιδιωτικών φορέων.
Τη συμβολή των κυβερνήσεων της στη δημιουργία
του αεροδρομίου υπογραμμισε η Ν.Δ., υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός χθες «απλώς έκοψε
την κορδέλα». >21
[Ελεγκτικό κέντρα - ΔΟΥ] Δικαίωμα για συνοΠτικούς ελέγχους σε εκκρεμείς υποθέσεις
Φο ροέλεγχοι - έξη ρές
Αποκλειστικές αρμοδιότητες στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Με συνοΠτικές διαδικασίες ελεγκτικών εΠαληθεύσεων, Προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των
διαφόρων κλάδων εΠιΧειρΠματικΠς δραστηριότητας και στο ύψσς των δηλωθέντών οικονομικών δεδομένων θα διενεργούνται σύντομα οι έλεγχοι στις
εκκρεμείς φορολογικές υΠοθέσεις των εΠιχειρύσεων και των ελεύθερων εΠαγγελματιών αΠό τις υΠηρεσίες της Γενικης Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Ελεγκτικό κέντρα και ΔΟΥ αΠοκτούν το δικαίωμα να
ΠραγματοΠσιούν σονοΠτικούς ελέγχους σε εκκρεμείς υΠοθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιΠών
φορολογιών χιλιάδων εΠιχειρησεων και ελεύθερων
εΠαγγελματιών και να Περαιώνουν με ταχύτατες διαδικασίες Πολλές ανέλεγκτες υΠοθέσεις. Με μια νέα
νομοθετικό ρύθμιση Που συμΠεριεληφθΠ στο Πρόσφατα ψηφισθέν αΠό τη Βουλη ΠολυνσμοσΧέδιο του
υΠσυ ργείου Οικονομικών ΠροβλέΠεται: «Ο γενικός
γραμματέας Δημοσίων Εσόδων μΠορεί με αΠόφαση του να ορίζει ειδικό τρόΠσ διενέργειας των ελέγΧων, ενδεδειγμένες ελεγκτικές εΠαληθεύσεις για ορισμένες η και για όλες τις κατηγορίες των υΠόχρεών,
ανάλογα με τσ αντικείμενο δραση1ριότητας και το
ύψος των οικονομικών δεδομένων, διαδικασίες Που
ΠρέΠει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα». >5
Ανοδική ο |ούλιος στο Χρηματιστήριο Αθηνών
797¦λ
750 χ
700 668.06
653.60
650  6ί7.59
63ί.35
600 στα
` που
534,ι8Ξ
26/6|ί5 ώρου 3ι/ι2ιι5 θ7/06/ίθ 23/06ίί6 24/06|ί6 30/06/ί6 29/07/ίθ
Επιστροφή θετικού προσήμου σήμανε για το Χρηματιστήριο ο |ούλιος, που «χαρισε» 1,6 δισ. ευρώ στην κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. και γύρισε σε κέρδη τους βασικούς δείκτες. Στη διαρκεια του |ουλίου ο βασικός δείκτης
ενισχύθηκε κατα 539% κλείνοντας χθες στις 571,33 μοναδες, ενώ αυτός της μεγαλης κεφαλαιοποίησης κέρδισε
συνολικά 5,23%. >2
β' τρίμηνο
Ε|'||ΒΡΑΔΥΝΣ|·|
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝ|·|
Μάιος]
Ανησυχητική
«βουτιά»
στο λιανεμΠό ρισ
Σημαντική μείωση, η οΠοία αναμένεται να εΠηρεάσει και τη σονσλικότερη εικόνα του ελληνικού ΑΕΠ
κατά το β' τρίμηνο -η Πορεία του ανακοινώνεται μέσα στο Πρώτο 1 θημερο του Αυγούστου, κατέγραψε η Ελληνικη Στατιστική Αρχη τον Μάιο όσον αφορά τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμΠόριο. Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών κατά τον μύνα Μάιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 201 5, σημείωσε μείωση κατά 8%. >9
Μ [ΒΑΣΤΑΝ] Νέος τρόΠσς υΠολογισμσύ με βάση τον δείκτη μισθών Η
«Κόφτης» 3% έως 4%
στις μελλοντικές συντάξεις
Ρωμαίο Αεροδρόμιο - κλαδί το «Πακεδονία»
'Ενα από τα ουσιαστικότερα αεροδρόμια που θα «χτίσει» την παραχώρηση
χαρακτηρίζεται από τη Πέρσι το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένας από τους
μεγαλους στόχους είναι η κατακόρυφη αύξηση της επιβατικής κίνησης. >7
[ΣΕΤΕ]
Με «Χαμηλές
Πτήσεις»
τον Ιούλιο
η Περιφέρεια
Σε Χαμηλότερα εΠίΠεδα σε σχέση με το 2015, αλλά και με τα δεδομένα του Ιανού α ρίου κινούνται τον Ιούλιο οι Προγραμματισμένες θέσεις αε ρσΠο ρικών αφίξεων στα Περιφερειακά
αεροδρόμια στη Χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία Που έδωσε
σ Βετο ΙητεΙΙίεεηεε. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα