Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΑΘΛΗΪ! ΚΗ
ΗΜ Η
μωρα κΛῖ ἐῖίἩΠ κι” Ι
Μι λ [Άεκ ΜΜΜ(
ΜΕ* "β Δ '
Μι" Μ ΙΜ". οκ" Η·
Η Μ"¦'ἡ|'|Μ Μ 'Ο ΜΚ...
Γρὰφε· ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠΟΣ Σελ. 32
Η ΜΜΜ τα· ΜΜΜ".
ι· μια· ΜΜΜ
Γράφω ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
σπορ
ΣΩβ[3κΠο 30 Μολών 2Ο'θ / Φωλλο ῖ23Θ ί2439) / (Ξ ' 30
Το μαεστρ·κὁ κοουτσἀρ·σμα
του Κετσπάγια
Το τρ·κ με τον ΓολσνοΠουλο · Το
κενό Που κάλυψε εν ρ|Πὴ οφθαλμουὶ
·'Ολο το Παρασκήνιο, Παν κο' μετα 7
μ ·- 'ν
οἱΠ ΜΜΜ και η «ΧΩΡΑ» σνολ0ε| κο@- ῦ
“>  Δ κ* .` ¦ . ~
Το <<Πσγοθρσυστ·κο» εκονεΗ. θρουση και
Η· Η·