Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Π Α Ν Α θ Η Ν ΑΤ Κ Ο Σ Α Ν Η Κ Ε' ΣΤ Ο ^ Α Ο Τ Ο γ Το <<'ΤΑΜΕ ΣΤ0|ΧΗΜΑ» ΕΠ|ΣΤΡΕΦΕ| ΣΤΗ ΦΑΝΕΛΑ ΤΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΩΝ 0ΠΑΠ
ΜΙ Με Η [Ν] Η
Η ε·ΜεΡω πω· τοκ ΜΜ8κΝΑϊκΩΝ ΜτΜΜΜωω ΜΜΜ" Με ΠΜ; ω ε Ο' ΔΥΠ ΚΠΡΥΦΑ| ΕΣ
_ ' ΠΑΙΡΝΩ ΕΝΩΝογΝ
  ΔΕΝ πΛΡε=ΗτΕ| Με ΜΑ ΜΑ ΞΑΝΑ ΠΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥΣ
” ` 7 ο ΜΜΜ ΜΜΜ0ΜΠΜ γΠοτΡΑΦοΝτΑΣ ΜΙΑ @τοΜΗΜΑ
 ` Ϊ' ΜΕΡωΥΣΑΠἙΜΜΥΜΥΣΠΑ ΕΞΑ|ΡΕΤ|ΚΗΧ0ΡΗΤ|ΚΗ
“  ΙΜ. ΜΜΜ" ΜΑΝ·ΜογΣ ΣγΝΕρΓ^Σ|^ ΠΑ
5  Ο Ἡ Η ΣΕΖοΝ 2016-2017
«ο Λ
ΜΜΜ
' ΠΕΡΑΣΑΝ Η ΧΡ0Ν|Α ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΠ| ΑΠΟ 20 ΠΠΠΕΡ ΧΑ' ΧΑθΗΚΑΝ. .. 23 ΕΚΛΤΠΜΜΥΡ|Α ΕΥΡΩ ΤΜ
' ΒΕΜΑ. .. ΠΑΚ ΗΜΜΥ!" ΠΑ Τ0 «ΤΡ|ΦΥΜ|>› ΜΕ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΠΥ |Δ|ΠΥ
 Το...ΜΜιτογΣτΡΑΜΛτΣοΜκΜοΜΜΜ κΑΑοκΑιΡιΝΗ ΜΜΜΜΜΜΞΜ“ΜΜΜ“ΕΜΜΜ
ΕΤ ΜΝΑΣ" Νοκ 1.5 ΕΜ. εγω ΠΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΣ" Τα ΒΡΛΖ'Λ'ΑΝΠΥ
ΖΕΣΤΛΒΗκΕ ΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑ Ο ΜΜΜ ΤΠΥ 'ΤΟΥ ΒΛΕΤ|Ε| -Ε'||ΤΕΛΠΥΣ- ΕΝΑ
Τ'Αθ|ΑΣΜΕ"Β ΣΥΝΟΛΟ. ΕΤΠ'Μθ "Λ ΤΟΥ 'ΤΡ0ΣΦΕΡΕ| ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΜ ΕΥΡΩΠΗ 
 Ρ  “° Ι - _  ί @ή Δ `
ἰ¦ἴ;
τΑΜπΜκπιΜΜΜΜΠΜΑπΜ ΗΛ|ΑΣ ΜΜΜ-'Σ
ΜΤ|ΜΜ|ΜΠΜΜΜΝΜΕ| Ξ“ Π “'  
ΜΜΜΜπΜΜΜ  _
ΜΜΜΜκΜΜ Τ ΜΜΜ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα