Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ψ'||ζ£Β""3ΒΖΤΠΖ"
Αρ. Φύλλου 202 ΣΑΒΒΑΤΟ 30 |ΟΥΛ|ΟΥ 2ΟΤ ό
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΚΟ
Το καλύτερο περιοδικό για παιδιὁ
Απλή έκδοση - Τιμή €
ΗΝἩ ο
“πιο
ΦΥΣΗ
_ επι:τΗΜΗ _
ιΣτοριΑ _
;_ ;ωμ.“ ἔ
μ Η
Σ? β°θἑ°
 ' α “ι Ϊ
 -> . Ἡ. ϋ·ῦ ^ Η
Δ 'ι
“ΦΑΞἩ ἴῦ=
που κυκλοφόρησε ποτέ στην Ελλόὁα!
. ι :7ἴ··.°'“ ξ
_ἶ τι! ή Η |
/<'γΥ;¦| χ  η ρ:._.51Μὴ_ | Ο
 Τό· · ¦
Ά3Ιτἑτο|ρια Νέμο 
το ΤΕΛ|ΚΟ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣ|ΑΣ
ἑΕ τ ¦
| | ΑποΡΡΗτΑ ΕΓΓΡΑΦΑ τιΑ κΥΡιΑκιΔΗ
Η ΩΡΑ τον Ε|ΣΑΓΓΕΛΕΑ γ _
ο ο το κόμμα  
Ολική αντεπίθε- ή Παρουσιάζει το Τ ' η μ Α `
ότι από Σεπτέμβριο οικονομικό πρόγραμ«Μα» Αναδομεί αμεσα το μα Ανανεὡνε1 τους
σε Μ ω" επικοινων1ακό επττε- «οταὡδεις» υπουργούς
σ Τὡ”ς λείο Πονοκέφαλος ο Προγραμματίζει τα
Αδωνις και τα σεναρια επομενα Μματα
Μ'ῦ'ῦ για ταν αντιπροεδρία στον Τσίπρα ιτ-τ
οι υ"0ψἡφιοι ο ΔιιΜιιτΡι-ιΣ κοΥτΣογΜπΑΣ τε ιΑ ἶ ή' ·
“ - . _.
Πρόεδροι τής... ΦΤΜΧνω
Δημοκρατίας
ΜΜΜ" | Ι6-Ι5 · Ι . .
κα' πωπω Η Τσατανπ Ανοιγει ξανα
· ·· <<παγί6ευσε>> ο φόκελος
«"πω°Μ ξΜ α" τον υπουργό Βγενόπουλου
στα σεἔτπς=Δ ὲ ΗΜ ·' τΜιπ τΜι2ι
με τον αμαρ
"ΜΚ" | 'Τ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ'ΩΣ
Νέα ξεκίνημα ~
στο (προϊΠγείο ΠΑ ΤΑ ΔΑΝΕ'Α ΜΑΤ'ΚΗ ΒΡΑΔ'Α ΜΕΡΕΜΟ Χ
των 2.500 τ.μ. Τα ΨΕΜΑΤΑ ο' 8 _ ΠΔ ΗΜ Το πόοτι·
“ΜΜΜ-Β του Μαιρουζου τα οι] τής χρονιας
στην Εξεταστική <<Β0μΒ_σ>> για στο ΝΛΝΝ05
κολλημένο! ΠΑ" ειδα δεν ξερω. δεν δημοψηΨισμο Ξεφαντωμα μεχρι Η Μ
ως °"5"°Γθ ΜΝΨ(Ἡ“ Η ΜΜΙΜι Ιου ΠΠ θρακπ τις πρωτες φωνες ωρες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ η ΠΠΛ|ΤΙΚΠΣ ΚΑΦΕΣ
ΠΠΛΠΜΗ ΤΕ Η Η
ΞΕΝΗ ΤΘ Η
"ΜΚ" | Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα