Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ζ .“ ΜΕΓΑΛΕΣ η
μια οι  
ΔΡ ί ΩΣ - με
Ο βίοε κα1
τα θαύματα του
Η βιογραφία του θεόπνευσεσυ
κλπρικαύ και ιερσκιίρυκα καθὡε
και απμαπικεε μαρευρίεε
για τη θαυματουργό
του παρουσία μεχρι σήμερα
ο ασεπ
Η] Λέω]
ΜΒΝΜ
ΑνχΕΝ1κσ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΩΜ0ΥΣ,
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
κΡΑΜπΕΣ
Η 5ίεηιεη5 πα
Ποιουε“<<τσι
ο ΕΝΦ|
και πόσο θα
πῆηρωσουν
Έχουμε καταβόῆει ίθ.4 δισ. ευρώ
από το 2009! Σα. 18-19
ΛΠίμσνσ
σε όσσυε
χρωστουν...
ΜΜΜ ειδικό αρωματα σε
όσουε σωθούν σε Δημόσιο και Ταμεία!
Σελ. 18- 19
γ ?-Δ ο·
ΜΜΜ· ο, μια'
αυιτέτο από” Ι
Δευτερα σε πσθθα
«Μαρινόπσυθοε»
Πανικόε στην αγορα - Ψάχνουν όῆσι
καταφύγιο πριν από την καταιγίδα
Με κόῆιιη5
στο μανικι
του Δῆέξη
Το χαρτί τη5 αιφνιδιαστικπε προ
ετυμηγορία παραμένει στα γραφεία του Μαξίμου
Σελ. 49
· ·ι εκ 
τουτραπεΖιτη 
ΕΜ η ' ' τ Ι ' Ἡ
τη5 δἴἶσᾶἙΗδΞΞαΐἔοἙἑὅἩΜ για      7?
το διαδρομἑ5 του μαύρου Χρήματα» από  ' ω “45
πρώην στέῆεχοε τρόπεΖα5 Σελ. 62
ήμ0ρΧοε Αθηναίων όπωε τι τι
Εβδομαδιαία Αηοκαῆυητικη Εφημερίδα · Σαββατο 30 Μοδίου 2016 0 Δρ. Φὐῆῆομ 537 · Τιμη: 3.50 € · νννννν.ρατ85κΗηίο.9τ
'Οῆα στο
«σφυρί» για
να γεμίσουν
τα ταμεία
ΜαΖικίι πρόσκῆπση
σε επενδυτέ5 απευθύνει
η κυβέρνηση Σα. 16-17
“` θα =·
ΠΠ) Ύ
ί7Ν7Μ
9 77|7%
Οι υηοθέοει5 Που οδηγούνται σε Παραγραφή, γιατί το
εῆῆηνικο Δημόσιο δεν ηῆηρὡνει μεταφραστέ5!
··: )ε)1. 20
Ο Μητσοτακη5 αναμένεται _
να Ζητησει τι5 παρατήσω
οῆων των επικεφαθπ5 των
γραμματειων του κόμματσε ϊ
*  ἱγινει δεκανικι κανενοε>>
ι . . #ῳ1ἔ·1ἔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα