Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Θα γίνει πόλεμος εν τω ουρανώ"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΜΜΟ. Μ' ΣΤΗ... ΜΕΣΗ Η ΕΜ!!!
'20¦θ
Ε  .  "ΠΟΛΕΜΟΣ"ΗΜ-Τ0ΥΡΚ|Μ
.880. ΕΤΟΣ
ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ
(10830) 4080
'ΜΑΜ 
.Π.'¦
|| · γ ς · ,
--7 'Ό ρ.. .ν ·
66!" ' " ; ω 1
· - η < · Δ "Ϊ _ '
η ω .5. _ <
. 0 ” 8' Ζ · ν - ¦ # .
ι .' ' _ μ Δ'
ὰ Ό' <- |· 
' ···· __ ·· : ω..
' _ . · “ΜΝ .
έ `^ έ: ¦
.¦ .
Ἡ .. › · .4 ; ¦
ι Ψ κ χ! γ 4
ΠΑΤΡ|ΑΡΧΕΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΔ' Ε|ΡΗΝΑ'ΟΣ,
ΜΧ' ΕΠ'ΣΚΟΠΟΣ ΧΡ|ΣΤΟΔΟΥΛΟΣ,
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ...
Μκό σχέδιο
για να κΜΜωω
η· ΜωρθΜ|
"Οι μετανάστες θα κόψουν οπ° όκρου εις όκρ0ν την Ελλάδα"!