Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

www.enimerosi.com

28oC, 12.00

39oC, 6.00 μ.μ.

32oC - Υγρασία 50%-79% - Άνεμοι: ΒΔ 3-2 μπ. - Ανατολή ηλίου: 6:27 π.μ. - Δύση ηλίου: 20:37

Σαββατοκύριακο 30&31 Ιουλίου 2016

€1

Αρ. Φύλλου 4225

Äåí êëåßíåé
ôï «ðñüóôõ÷ï»
ôï ÅÓÐÁ 2007-2013
ïýôå óôçí ðáñÜôáóç!
Ï ÃáëéáôóÜôïò
åíçìåñþíåé
ôï óõìâïýëéï åíþ
ðáñáìÝíïõí 75 Ýñãá
óå åêêñåìüôçôá 2&3 >>

¸ñãá & çìÝñåò!



Τελευταία νέα από την εφημερίδα