Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αυθαίρετα: Μείωση προστίμων, αύξηση δόσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦ μ"...
Π ·- ζ ΜΜΜ·
ή· _ Τα;
δω”
τ· τι .ααα 
“ Ενα θρησκευτικό και Πολιτικό
θριλ£ρ στα αὁατα τη Αγια5 γ'
Πολη ααα κ0βει την ανασα 
ΣΑΡΩΤ||(ΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕ| ΝύΝ0ΣΧΕΔ|0 ΤΟΥ Υ". '|ΕΡ|ΒΜΜΝΤύΣ
ΑΥθΑΙΡΕΤΑ
Μείωση προστίμων¦
αύξηση δόσεων
ΑΛΛΑΓΕΣ σε ρυμοτομικό και
Πολεοδομικό σχέδια Πόλεων.
Τι θα ισχύσει για ηαρόνομους
δασικούς οικισμούς και
καταηατημένες εκτόσεις
ΠΕΡ|ΣΣ0ΤΕΡΕΣ
αηό 60 δόσεις, ακόμη
και για όσους έχουν
ήδη τακτοηοιήσει τα
κτίσματα
ΓΕΝΝΑ|Ο ΚΟΥΡΕΜΑ στο
ηαρόβολο δήλωσης και κοινωνικό κριτήρια για το ύψος του
ηροστίμου. Νομιμοηοίηση και
εξ αδιαιρέτου κατοικιών
 ΠΟΝΤΙΩΝ" ΟΕΜ" ΝΑ ΠΟΤΩΝ" Δ||(ΑΣΤ||!
μ _η¦Ἡ ._
γ ι ιι Τα Πω Ι ' '
μ η “τω/μ 9 τ· Δα ι η
-^ Τ
¦- -γ ` | Δ'
7 ΕΠ|ΤΡΟΠΕ|Α
ι' , γ'ΕΡΝΤΟΓΑΝ
γ :ικΛιΣτι-ιΝ
γ ιηΑΡΑι·Ωη-ι
ΜΑΝΤ|ΛΑΣ!
ι. “ἐς ῳυ
Πατί όῆος
ο ηῆανήτης
κυνηγάει
Ροκθτηοη
. ' Έ _
ο ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ Ντι κΛηΡιο ΣΤΟΝ ΡΕΜο
ΜγκοΝοΣ·
Σαββατο 30 |ουλίου 20] 6 - Αριθμός φύλλου 1.946 - Τιμή 1,30 € (5 έ η έκδοση με τις Προσφορές) - νννννν.ε|επ|ιε·οετνροε.εΕ
 .. ,_
5 ο.
ά ε ·
ΑΝΔΡχικοι
ΚΑΤΑ ΣΥΡ|ΖΑ,
ΣΥΡ|ΖΑ
ΚΑΤΑ ΤοΣκλ
ι β ιι - ,_ “μι
“ΣΥΝΩΣΤ|ΣΜΟΣ"
ΠΑ ΑΓΟΡΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ
ΕΞοχικΩΝ
ΣΤΟ Α|ΓΑ|Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα