Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ο νέος χάρτης των μισθών στο Δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10420

1€

www.ethnos.gr

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
28 ioyλιου 2016

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ »15-16, 25-26

Τα χρονοδιαγράμματα για
την πληρωμή του εφάπαξ

Το χρονοδιάγραμμα για
το
έπειτα από τρία χρόνια εφάπαξ
αναμονής

Του ΓιΑΝΝΗ ΦΩΣΚολου

Α

νοιξε το ταμείο για την
πληρωμή των εφάπαξ
βοηθημάτων. επειτα από
τρία χρόνια στάσης πληρωμών τα πρώτα 1.520
εφάπαξ
πληρώθηκαν στο Δημόσιο
πριν από
λίγες μέρες. οι πληρωμές
ξεκίνησαν και για τους συνταξιούχου
ς
των ΔεΚο - τραπεζών,
ενώ η διαδικασία προχωρά και
στο Ταμείο
Πρόνοιας του ιδιωτικού
Τομέα.
Υπενθυμίζεται πως 62.000
εφάπαξ
ήταν σε αναμονή στους
37 τομείς
και κλάδους Πρόνοιας,
η συντριπτική πλειονότητα από
τον Σεπτέμβρη του 2013, σε αναμονή
του νέου τρόπου υπολογισμού
.
ειδικότερα, στο Ταμείο
Πρόνοιας του ιδιωτικού Τομέα
12.800 αιτήσεις είναι στην ουρά
και περιμένουν την είσπραξη
του βοηθήματος. Από τους 11 τομείς
του Ταμείου, εφάπαξ με τον
νέο τρόπο
υπολογισμού ετοιμάζονται
να δώσουν οι κλάδοι του
προσωπικού
εταιρειών τσιμέντων,
λιπασμάτων
και Λιμένος Θεσσαλονίκη
ς, όπως
και αυτός των λιμενεργατών
. Αντί-

▶12.800 αιτήσεις

εκκρεμούν στο
Ταμείο Πρόνοιας
Ιδιωτικού Τομέα

θετα, στους δυο μεγάλους
κλάδους
του Ταμείου -ξενοδοχοϋπά
λληλοι
και εργατοϋπάλληλοι
μετάλλουστην αναμονή είναι συνταξιούχοι
που αποχώρησαν αρκετά
πριν από
τον Σεπτέμβρη του 2013.
Πιο συγκεκριμένα στο ΤΑξΥ
(ξενοδοχοϋπάλληλοι) εκκρεμούν
4.085 αιτήσεις για εφάπαξ και
977 για επιστροφή εισφορών.
Το Ταμείο πληρώνει
τώρα αιτήσεις που είχαν υποβληθεί
τον
οκτώβρη του 2013,
οι οποίες όμως αφορούν εργαζόμενου
ς που
είχαν αποχωρήσει από
την εργασία τους τουλάχιστον
έναν χρόνο
πριν (οκτώβρη 2012).
Κι αυτό επειδή οι ξενοδοχοϋπά
λληλοι πρέ-

Το εφάπαξ στον ιδιωτικό

 ΤΑΞΥ (ξενοδοχοϋπ
άλληλοι) - μέσο εφάπαξ 17.000.
• εργαζόμενος με 15ετία
και
συντάξιμο μισθό 1.766
με
τον παλιό τρόπο και
1.540
με τον νέο.
Εφάπαξ:
18.609 με τον παλιό
τρόπο
14.189 με τον νέο
Μείωση 4.420 ευρώ
- 23,7%
 ΤΑΠΕΜ (εργατοϋπάλ
ληλοι μετάλλου) - μέσο
εφάπαξ 11.300.
• εργαζόμενος με 28,94
έτη.
Εφάπαξ:
12.082 με τον παλιό
τρόπο
10.560 με τον νέο
Μείωση 1.522 ευρώ
- 12,5%
 Προσωπικό Εταιρειών
Τσιμέντων - μέσο εφάπαξ
3.740.
• εργαζόμενος με 20ετία
και

συντάξιμο μισθό 1.000
ευρώ. Εφάπαξ:

9.636 με τον παλιό τρόπο
9.000 με τον νέο
Μείωση 636 ευρώ - 6,6%

 Προσωπικό Εταιρειών
Λιπασμάτων - μέσο
εφάπαξ
36.700.
• εργαζόμενος με 20ετία
και
συντάξιμο μισθό 1.000
ευρώ. Εφάπαξ:
9.100 με τον παλιό τρόπο
9.000 με τον νέο
Μείωση 100 ευρώ - 1%
 Προσωπικό Λιμένος
Θεσσαλονίκης - μέσο
εφάπαξ 47.045.

• εργαζόμενος με 28ετία

και
συντάξιμο μισθό 2.173
με το
παλιό σύστημα και 2.808
με
το νέο (ωφελούνται
λόγω εισφοράς 7%). Εφάπαξ:

τομέα
62.679 με τον παλιό
τρόπο
71.424 με τον νέο
Αύξηση 8.745 ευρώ
- 13,9%
 Λιμενεργάτες - μέσο
εφάπαξ 100.000.

• εργαζόμενος με 24ετία.

Εφάπαξ:
108.000 με τον παλιό
τρόπο
97.152 με τον νέο
Μείωση 10.848 ευρώ
- 10%
 Εμποροϋπάλληλοι
- μέσο
εφάπαξ 3.900.

• εργαζόμενος με χρόνο
ασφάλισης 19 έτη και
245
ημέρες, συντάξιμο μισθό
2.285 ευρώ με το παλιό
σύστημα και 1.928 ευρώ
με το νέο. Εφάπαξ:
5.011 ευρώ με τον παλιό
τρόπο
4.585 ευρώ με τον νέο
Μείωση 426 ευρώ - 8,5%.

πριν (Δεκέμβρης 2011-Δεκέμβρ
ης
2012). Για την υποβολή
της αίτησης για εφάπαξ είναι
απαραίτητη
προϋπόθεση η έκδοση
κύριας και
επικουρικής σύνταξης.
Τον Αύγουστο θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές των
αιτήσεων
του ιανουαρίου 2014
και τον Σεπτέμβρη θα ακολουθήσου
ν οι αιτήσεις από τον Φλεβάρη
2014. Το
μέσο εφάπαξ διαμορφώνετ
αι στις
11.300 ευρώ. ο νέος
τρόπος υπολογισμού (αφορά όσους
υπέβαλαν
αίτηση συνταξιοδότ
ησης από
1/9/2013) φέρνει μειώσεις
που
αγγίζουν το 12,5%.
«Καταβάλλεται κάθε
δυνατή
προσπάθεια ώστε να
συντομευθεί
ο χρόνος απονομής
των εφάπαξ,
που είχε επιμηκυνθεί
αρκετά», δηλώνει ο πρόεδρος του
ΤΑΠιΤ, Βασίλης Πρωτοπαπάς.

Εμποροϋπάλληλοι

Στον τομέα των εμποροϋπάλλ
ηλων εκκρεμούν 1.947
αιτήσεις.
Τώρα πληρώνονται
αιτήσεις που
υποβλήθηκαν τον Γενάρη
του 2016
και αφορούν αποχωρήσεις
πριν από τρία-τέσσερα χρόνια,
καθώς απαραίτητη προϋπόθεση
για την υποβολή της αίτησης είναι
η έκδοση
επικουρικής σύνταξης
που χρονίζει. Το μέσο εφάπαξ διαμορφώνεται στα 3.900 ευρώ. Τον
Αύγουστο
θα πληρωθεί ο Γενάρης
του 2016
και τον Σεπτέμβρη οι
αιτήσεις από
τον περασμένο Φλεβάρη.
οι τομείς τσιμέντων
και λιπασμάτων μετρούν λίγες
εκκρεμότητες (49 τα τσιμέντα και
65 τα λιπάσματα) που αφορούν
όλες στον
νέο τρόπο υπολογισμού
. Αναμένεται η οριστικοποίησ
η του συντελεστή αναπλήρωσης,
καθώς οι δύο
τομείς είχαν διαφορετικό
ποσοστό
εισφοράς από 4%.
Τα πρώτα παραδείγματ
α δείχνουν μικρές μειώσεις
1%-6%. Στον
κλάδο των λιμενεργατών
, που χορηγεί το μεγαλύτερο
εφάπαξ, περιμένουν 19 άτομα
και οι περισσότεροι εντάσσονται
στον νέο τρόπο υπολογισμού. Το
ίδιο ισχύει
και για τους συνταξιούχου
ς πρώην εργαζόμενους στον
Λιμένα
Θεσσαλονίκης. Περιμένουν
43 άτομα, που αναμένεται
να δουν αυξήσεις από τον νέο τρόπο
υπολογισμού.

ολυμπιακοσ

προβληματισμοσ
για την ισοπαλια
»17, 20-21

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

Οτωννέος
χάρτης
μισθών στο Δημόσιο
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ

Πέντε αντίμετρα
για όσους χάνουν
το ΕΚΑΣ
»6-7

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Τα 11 νέα
προγράμματα του
ΕΣΠΑ ύψους 1 δισ. €

πει να έχουν στα χέρια
τους την
οριστική σύνταξη από
το ιΚΑ για
να υποβάλουν αίτημα
για εφάπαξ.
Κατά συνέπεια τα
εφάπαξ που
πληρώνονται τώρα από
το ΤΑξΥ
υπολογίζονται ακόμη
με τον παλιό τρόπο.
Τον Αύγουστο εκτιμάται
πως
ολοκληρωθεί η αποπληρωμή θα
αιτήσεων που υποβλήθηκαν
τον οκτώβρη του 2013 και
θα ξεκινήσουν να πληρώνοντα
ι αιτήσεις

από τον νοέμβριο του
2013. Τον
ερχόμενο Σεπτέμβρη
θα ολοκληρωθεί η πληρωμή των
αιτήσεων
από νοέμβρη 2013.
Το μέσο εφάπαξ στο
ΤΑξΥ διαμορφώθηκε το 2015
στα 17.000
ευρώ, ενώ ο νέος τρόπος
υπολογισμού -που ακουμπά
όλους όσοι
άνοιξαν την πόρτα της
εξόδου (κατάθεση αίτησης για
κύρια σύνταξη) από Σεπτέμβρη 2013
και μετάφέρνει νέες μειώσεις
που αγγίζουν

το 24%, επιπλέον των
περικοπών
από τα προηγούμενα
μνημόνια
(29,77%).
Στον άλλο μεγάλο
κλάδο, το
ΤΑΠεΜ (εργατοϋπάλλ
ηλοι μετάλλου), εκκρεμούν 4.884
αιτήσεις
για εφάπαξ και 685 για
επιστροφή
εισφορών. Το Ταμείο
πληρώνει
τώρα αιτήσεις που είχαν
υποβληθεί τον Δεκέμβρη του
2013 και τον
Γενάρη του 2014, οι
οποίες όμως
αφορούν αποχωρήσεις
1-2 χρόνια

Οι ανατροπές από την ενσωμάτωση των ειδικών επιδομάτων στις βασικές
αποδοχές. Ποια επιδόματα διατηρούνται. Τι θα ισχύσει για τους ενστόλους.
Σχέδιο για νέο ειδικό μισθολόγιο στις οικονομικές υπηρεσίες »4-5

Ο ΚΑΝΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΕΠΕΝΔΥΤΗΣ WATSA »14, 27

Το τρίτο πρόσωπο στο «ντιλ»
Σκλαβενίτη - Μαρινόπουλου

»27

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Στο λιμάνι έμειναν
μόνο οι σκηνές...
...αλλά στα νησιά οι πρόσφυγες αυξάνονται
»13

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Η ‘ανταρσία’ στον
ΣΕΒ και ο υπόγειος
πόλεμος με τους
εμπόρους »12