Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Θυµήθηκε
το κοινωνικό
κράτος

Οι... εφοριακοί
πάνε παραλία!

/ ΣΕΛ. 33

/ ΣΕΛ. 6

/ ΣΕΛ. 7

Με ΑΜΚΑ τα δωρεάν
φάρµακα από
την 1η Αυγούστου

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4307/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΝΕΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΟΟΥ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ

ΣΑΦΑΡΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΙΓΙΟ

∆ιαβούλευση για
τα 1.918 δροµολόγια

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΩΝ

ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ-ΡΙΟ

Ναυάγιο

στις ράγες...

Απέρριψε για τρίτη
φορά το Ελεγκτικό
Συνέδριο τη σύµβαση
της ΕΡΓΟΣΕ µε την
ανάδοχο εταιρεία
/ ΣΕΛ. 34

ΑΠΟ ΠΕΛΕΤΙ∆Η ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ
ΣΤΟΝ ΚΑΖΑΚΟ

/ ΣΕΛ. 8

ΣΠΟΡ

∆ιευκρινίσεις για
τη ∆ραµατική Σχολή

ΑΝΙΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

/ ΣΕΛ. 4

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ»

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Παναχαϊκή:
Ηµέρα εξελίξεων

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ «14» ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

0-0 ΜΕ ΤΗ ΧΑΠΟΕΛ ΣΤΟ «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»

Προβληµατικός ο Ολυµπιακός
∆ΥΣΚΟΛΗ Η ΡΕΒΑΝΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Με παλικαρίσια ψυχή

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡ. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΟΨΥ
/ ΣΕΛ. 5

Παραµένει
σε καταστολή
ο επτάχρονος / ΣΕΛ. 2

H πρώτη κόντρα
διοικητή-εργαζοµένων

Κώστας
Πετρόπουλος

Θεόδωρος
Σερεµέτης

/ ΣΕΛ. 2

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

«Είµαι ένα
σκουπίδι,
αλλά µέσα
στο σπίτι
του Θεού»
/ ΣΕΛ. 5

C M
Y K

/ ΣΕΛ. 25-32

«Ανοίγουν» 1.603 θέσεις
/ ΣΕΛ. 7

0 54ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ

Κηδεύτηκε σε βαρύ κλίµα στην Κλειτορία
/ ΣΕΛ. 4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα