Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  | ΤΙΜΗ 0¦60  Ε"ωΜ"
η ” ' Καθημ£ρΝὴ Με: η›τ|κἡ Εφημερίδα   
α πιο ΜΜΜ
_ από 82 ΜΜειπ@
της Κρί1τΠς το" ΣΥΡ|ΖΛ
σελ.1Ο
ΜΜΜΜΜ Τ· · ·
, |"|| ΜΗ" ΗΜ ||""
ΜΒ Μ ΜΜΜ || || Β
· Δολ10φθορές στα υδρόμετρα
σε Χωρ1α του δύμου Πλαταν1α σελ.1Ο     
ο Κ1νδυνεύε1 το μότ1 μωρού 20 μονών  Β   
Μο εΠ1θεσΠ ρΟτβ<11λερ (ΜΜΟ .................... .. ΜΗ
· "Καμπανακ1" γ1α λε1ψνδρία στα Χαν1α
· Λεοντόψαρο παν Κρατα "  
- Τί ΠρέΠε1 να ΠροσέΧουμε σελ.11 |
· Ξε1ανούν ΜντποΠο1ύσε1ς ο1 αγρότες σελ.6  
8""Ν||||"
ΚΕΙΜΕΝΑ .................... 
ΡοδανθΠ Κουμή σελ.12 Σ""|κ@
Κανό1α1ς Γερωνυμό1α1ς σελ.13 |
Παύλος Πολυχρονό1α1ς σελ.16 
ΔΠμήτρτις Κανελλόπουλος σελ.2 .................. .. σελ-15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα