Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κσΔικοΣ:6ι97 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 |ΟΥΑ|ΟΥ 20] 6| ΕΤΟΣ ίδο | ΦΥΛΛΟ 3.773 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ·Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΠΟΤΗῖ Π. ΚΑΡΑΝ'ΚΑΣ
...Καιενώτο καλοκαίρι ετοιμάζεταινα καλωσορίοειτοντελευταίο μήνατου¦τονπιο κρίσιμο
και παραγωγικό -τον Αύγουστο-¦ η απαρτιζόμενη από 40 μελη Τουριστική Επιτροπή του
Δήμου Νάξου ά Μικρών Κυκλάδων δεν είναι... πουθενά. Υπάρχειι λειτουργείι
Η λ0λΥί|λ|ίθ|ίΣ ΤΟΥΡ|ΣΤ|λ|ί
Ελ|ΤΡ0|ί|ίΤ0Υλ|ίΜ0Υ ή'
Ανοιχτή προοκλ
των τριών βουλευτών
του ΣΥΡΜΑ για τα
εγκαίνια του νεου
αεροδρομίου Πάρου απο
τον Πρωθυπουργό
ναχει 
ιιιοιιειιιιιωινιιιιιιινιοιιιιικ
Βολές Συρμαλένιου
κατά δημάρχου Μήλου
για "μικροπολιτική
  υ  " ι έΤον περασμένο Φεβρουάριο που το θέμα (συγκρότηση πρέπει να μας φοβίζει ο αριθμος», 'Ηταν τότε που ο πρέπει να δημιουργήσει και να κάτσει να δουλέψει
τήςΤουριστικής Επιτροπής) ήρθε προς συζήτηση στο επικεφαλήςτης μείζονος αντιπολιτεύσεως Νίκος Μαίτός πάνω σ'αυτο», Δεν έχουμε την απαίτηση να συνεδριάσει
Ι Ι δημοτικό συμβούλιο¦ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δ, παρατήρησε: «Με τέτοιου είδους επιτροπή πρέπει να έχει η τουριστική επιτροπή εκτάκτως όπως εξαιτίας των
Ο    δ ί   Λιανός δήλωσε: «Θυμάμαι και το 'Τί ότι¦ όλοι μας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, Πρέπει να απαρτίζεται γεγονότων στην γειτονική Τουρκία έκανε η τουριστική
και εγώ προσωπικά κατακρίθήκα ότι είναι πολυμελής από τους επαγγελματίες του χώρου, Και αυτοί δεν μπορεί επιτροπή του Δήμου Ρόδου¦ όμως το γεγονός ότι μόλις
Το υ Ο·^· Ε·Δ·  4 η τουριστική επιτροπή και ότι δεν λειτουργεί¦ στην να είναι άλλοι από αυτούς που ασχολούνται ακραιφνώς δύο φορές μέσα στο τρέχον έτος συνεδρίασε είναι ο
_ πορεία όμως το αποτέλεσμα (των προσπαθειών της) με τον τουρισμό, Η επιτροπή αυτή πρέπει να αναλάβει λόγος που μερίδα μεγάλη του τουριστικού κόσμου του
αποδείχτηκε θετικότατο, Το όργανο λειτουργεί¦ και δεν ένα συγκεκριμένο στόχο και σχέδιο δράσης το οποίο νησιού μας να εκφράζει την δυσφορία του,,,
Σταλιά-σταλιά  ' '  
το νερά στο
Πολύχνι Νάξου ενώ
τους ..."έπνιξε" με
υποσχέσεις ο Δήμος!
` ι / Η -·
κε `% ι _ Ο Ρ Ρ Ξ Δ φ
εαπ” ΜΜΜ
ΒΚΛΒΠἩΣΜΒΝΒΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
1αεαροπλαοτιπή οργάνωοη όεΕιώοεων
...μια όλω σε Μαννα Με οτΤμμέε
'Εναντι Εθνικής Τράπεζας, ΧΩΡΑ Με”
ΤΗΛ:2285027530-6956ί00736 νννννν.ννθοΜ|ηΜΧο=.κ
Η απόκεντρή περιοχή «Παραδείσιο» που δεν ταιριάζει
στον παράδεισο... Το τοπίο εκεί¦ δεν είναι παραδείσιο. ..
Πολλές οι «μαυρίλες» της εν λόγω περιοχής. Όπως:
α) οι μπογιαντισμένοι τοίχοι με τις... κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις!¦ β) σ ξεχασμένσς. .. σε τριτοκοσμική χωρα
λες¦ κάδος των απορριμμάτων... και γ) οι δρομοι που
(πιθανολογείται ότι) έχουν να δουν σκούπα και φαράσι
από την εποχή την εποχή του ...Σανσύδσυ ΣΕΑ|ΔΑ 3
Χώρα Νάξ0υ¦ Τηλ. 2285027530
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 2285Ο.2468Ί¦ ΡΑΧ: 22850235] Τ¦ ΜΝ: 69743] Τ.26Ο Θ-πι8ί|:ίΜο@κγκ|8σίκί.9τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα