Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στην ανακρίτρια
απολογούνται
οι δύο |ταλοί
Κατηγορούνται για αΠόΠειρα ανθρωΠοκτονίας και σρΠαγή.
Ο ΣΕΛ. 8
Απαραδεκτες
καταστασ εις
στν αλιύ Πόλη
Πισημόνσεις αΠό το σύλλογο Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Ο ΣΕΛ. '|8
Οι εκδηλώσεις
Αυγούστου και
Σεπτεμβρίου
Ανακοινώθηκαν αΠό το δήμο
@σα κ
 Ρ0Δ|Α|(|·|
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΒΟΥΝΟΥ 20% ΠΜΕΡΠΣ|Α ΠΡΩ|ΝΠ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή; ει ΑΠ ΦΥΛΛΟΥ: 2ί.3ΒΟ
κ “των
'αχ. τρωω
ἰ"|ι“
ιιιιιιι|ι|| 
ΑΟ ΣΕΛ|ΔΕΣ '
Την αρασ|κευή τα εγκαίνια
του καταστήματος Ρτεκιικω·
Πρόκειται για εΠένδυση 3.5 εκατομμυρίων ευρώ όΠως ανακοίνωσε
η εταιρεια. Ο ΣΕΑ. 5
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|Α ΝΟΤ|ΟΥ Α|ΓΑ|ΟΥ
Προσπάθειες για τήν
επιμήκυνσπ τπ σεζον
Ξεχωριστή τιμή ή επίσκεψή
του πατριάρχη |εροσολύμων
Είχε χθες συναντηση με το δήμαρχο Ρόδου. Ο ΣΕΛ. 7
|διαίτερο βαρος θα δοθεί στους
τουρίστες της τρίτης ηλικίας
Στον στόχο της εΠιμήκυνσης της τουριστικής Περιόδου του 20Τ7. εΠικεντρώνεται  _ 'Ο
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. στο Πλαίσιο υλοηοίησης του Στρατηγικού Σχεδίου
Τουριστικής ΑνόΠτυξης των νησιών. μέσω και της ανόΠτυξης της αγορας των
τουριστών της τρίτης ηλικίας. με στοχευμένες δρόσεις στην Κεντρική και Βόρεια
ΕυρώΠη. Στο Πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια θα είναι τιμώμενη στη διεθνή έκθεση
5εηιοΓ Που θα ΠραγματσΠοιηθεί τον Οκτώβριο στη Στοκχόλμη. Ο ΣΕΑ. Α
Ρόδου. ·ΣεΛ.2ο-2ι
Ι ΑΡΗΛΝι'ι'ΛκΗ
ή ή ή Ν
ηΛΠΠου ΜΒΜ-ΡΙΑ ε
ο ΠΟΡΤΟ η  7 Ο
ΝΙΚΟΣ Με κ Την
Ξ Παρασκευή
Νεο Σουπερ Μαρκετ παππου :Ξ Μ με την
°'||' Ρόδ° Ο «Ροδιακή»
στήν Μία Βενέζπ το ένθετο
δίΠλο οΠό το Νέο Ρώσικα "ΜΜΜ" ΝλΟΟθ$"θθ“θΜ
αινοιτονΜε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 |°ΥΛ|°Υ
στις 8:30 το πρωί
Ελατε να το γιορτόσουμέ
με σΠίοτέυτές Προσφορές.
ή @εδω του Ματιών συνεπζεΜι
ΧΠΕΜΠ584
Μέλος του Ομίλου Ελομσς δωσω
ΧΠΠΑΡΠ0Τ
=.ΜἘΜ|!Ν||ί'|ὶ Τ|ΨΡ||Υἑ
Οι καλύτερες Προτασεις
διασκέδασης και ψυχαγωγίας
για το σαββατοκύριακο.
ϊ αιτήσε