Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

27oC, 12.00

32oC, 6.00 μ.μ.

€0.60

27oC - Υγρασία 45%-63% - Άνεμοι: Δ - Β 2 μπ. - Ανατολή ηλίου: 6:24 π.μ. - Δύση ηλίου: 20:38

Ìå ôçí åëðßäá üôé êÜôé ìðïñåß áêüìá íá ãßíåé ìå ôá óêïõðßäéá

Ï

δήμαρχος λέει ότι έχουν ανοίξει όλα τα μέτωπα ώστε να αποκατασταθεί η διαχείριση των σκουπιδιών!
Αν κρατήσουμε μικρό καλάθι, ίσως και να μείνουμε ικανοποιημένοι από την τήρηση εκείνων των προδιαγραφών που είναι δυνατόν πλέον να τηρηθούν στο Τεμπλόνι. Εφόσον οι τεχνικοί λένε ότι μπορούν
να κάνουν τον Βιολογικό να λειτουργήσει και να μαζέψουν το βιοαέριο, ας το κάνουν. Παραλλήλως θα “στρωθεί” ένα πλατό ώστε να δεχθεί μηχανήματα και μηχανισμούς, “ολίγη” από ολοκληρωμένη διαχείριση... Εάν έτσι
περιορισθεί ο όγκος εκείνων που θάβονται, θάχουμε μικρότερη ενόχληση και ίσως περισσότερο χρόνο. 3 >>

Royal
Princess
07:00 14:00
3.600 åðéâÜôåò
Costa
Mediterranea
08:00 17:00
2.680 åðéâÜôåò

Norwegian
Spirit
08:00 17:00
2.018 åðéâÜôåò
Panorama
08:00 09:00
49 åðéâÜôåò

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4222

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ

Óå åñãïëÜâï ç ðñïóùñéíÞ äéá÷åßñéóç
Óýóêåøç êáëÞò èÝëçóçò óÞìåñá óôçí ÐåñéöÝñåéá ìå üëïõò ðñïóêåêëçìÝíïõò 5 >>

Ç Áãßá Áéêáôåñßíç ðñéí êáé ìåôÜ ôïí êáèáñéóìü ôçò, ðåñéìÝíåé...

ΚΕΡΚΥΡΑ. Καθαρός από μπάζα παραδόθηκε πριν από λίγες μέρες στο Δήμο ο Ναός της Αγίας Αικατερίνης. Παραδομένος στο χρόνο, η φθορά ήταν πλέον τέτοια που είχε καταστεί επικίνδυνος για πρόκληση ατυχήματος και έτσι ο δήμος ανάθεσε σε εργολάβο τον καθαρισμό του. Κτισμένος στα 1690, ήταν
σε διαρκή λειτουργική χρήση άλλοτε σαν Ιερά Μονή και άλλοτε σαν παρεκκλήσι της Ενορίας του Αγίου Ελευθερίου... 10&11 >>

Τοπικά

Τοπικά

Αθλητισμός

Îïñêßæïõí ôç ìáýñç Ôï 22ï ÄéåèíÝò
ìáãåßá óôï...
ÑÜëëõ Áíôßêá
ôå÷íçôü íåöñü!
>>
>> óôï íçóß!
8

7

O AóôÝñáò Ð.
îåêßíçóå êáé
áéóéïäïîåß >>
15



Τελευταία νέα από την εφημερίδα