Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ρ ”Ρ ά ο
 | Η θ Π Μ . Ε Β ΤΙΜΗ Ο¦60 Ε. Η 
. Ι ο ημ£ρινη Πχητπκη φημερι ο
ΡΜ ΜΜΜ
ν°ς ἔ που
Μ Ικ-Δ."¦
της Κρότος 8'|8Μ|ΙΒ||·8
Ε. ΜΑΗ: Παω[email protected]αἔοΠα8ΚΠα8.8τ ΝΕΒ: νννννν.αἔοΠα8ΚΠτἰ8.Κατ ΤΗΛ:. 2821074544 ΡΑΧ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.111 (+1943) σελ.3
σελ.1Ο.16
Δ1αΒα οτε ακό α... ΜΜΜ Μ" ΗΜ ΠροοφΞΒέωλο.τοΧρόνογΜ. ο
τ ς δικους μας ανθρωπους
Ι | |
· ΜετεγκαταοτασΠ  
Ιστορ1κού Αρχείου Κρότος σελ.8 |
υπ ΜΜΜ
· Π ό α αδ ασα11οτύτων
Ρ ΥΡ 1111 Ρ Ρ .................... .. σὡ9
Δήμου Χανίων σελ.9
Ι · 5
  Π Π =2=0Ωεὡω
'Νε“ΜυΜΜ · | κανενα 8221518 ·20%
(ΜΒ Μ" ΠΜ" Μ" :5286 ς Μό ς
γ1α τον Μ1ΧόλΠ ΜΠονατόκ11
.................... .. αλο `μὴ  . *
, ,  580€ Ρ” Ξ10,99€
ΜΜζ8|υυ ΜΜΜ . τ @ πω
Γιαντ1ς Βαρουφα1αις σελ10 · ἑ  
Δ ΓΙ ο Π λ | ω Π ΜΝ Ο 
ρ. ιανντ1ς . ο υρα1αις σ ὅ ^γ°ράζΜ°ς * ΑΠ1Ε|_ | - .·
Δρ. Εμμανουήλ Μ. ΠΟΠσδόΚΠς σελ4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ9 8- ' - 8κοἔΠΞΓο:ἔἔἔμἐἑ η
ΦώΠ1ς ΠονΠκό1α1ς σελ.11 Ξ· Βοο:ἰΐὲδΠ ρΣΞ5 3 8ε Ι κανον1κό 5'7τμχ
ΔΠμήτρτις Μαλάκας σελ13 | έ μ _ . -Ξ
Μανώλα Καπετανό1αι σελ.7
ΡοδόνθΠςΚου , ς ελ12 '|"|| Μ" ΑΝΕΚ 07 ς ζ , . .
1111 σ Πα Τους καῖοχους νης έ!#]
. . . . . . . . . - . . . . . . . . . . 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα