Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμε λίγα ο Γ'ωργ"ς
¦ ¦ Αμβρυσιυυ
απο τους πολλους ¦
¦ ¦ υχυλιυζει
και οΧι πολλα
 από τους λίγους"  τα ο
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8888 - ΕΤΟΣ 18ο ΤΕΤΛΡΤιτ 22 ιΟΥΛιΟΥ 2018 ΤΙΜΗ οσο ΤΗΛ: 24410 80888
Ο τ ρόμος επέστρεψε ξανα στη Γαλλία.
Δύο τζικαντιστές εισέβαλαν σε εκκλησία
σε πόλη της Νορμανδίας¦ αιτοι<εφάλισαν
γ τον 8θχρονο ιερέα ]ασατιεε Εθιμα! και
τραυματισαν αλλα τέσσερα ατομα¦ με το
ένα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη
κατασταση
μ _ Η εκκλησία ήταν μέσα σε λίστα στόχων
· Μ ί έ 4 ·   7;  . τρομοκρατών¦ το ννώριζε ιι αστσνομία
λ πμ ΡΗ|8Ε Π'0ΤΛθΕ8 Π^Ν8 [ΙΝΕ Εθ[|8Ε .  Ολαντ: Είμαστε σε πόλεμο¦ ιτοταιΤιἱ
Ρτἱεε Με." αστε υηα αστε σε 5εἰητ-Ειἱοηηε-αυ-Βουντ8γ : 'ο ΒΚ! σε επίθεση τζιχατπιστών
Κανω ετ ιο Με Με ΜοΜιΛἐε. :κι 5
ΠΟΝυΟμΟς
Με Λαμπρότητα
ο εορτασμός...
'της Πολιούχοσ Αγίας Παρασκευής
στους Σοφαδες
Σελ. 8
Π _. .- Π ·
.' Ο' | _
' 7 Ε.
Ι4 _ . Μὴ ο· ι .. _ 7_
“τ “9 ··“ ε--:ώ`=··--':-_ ι ^·Ϊ1η
“ “ 4 β Μ · 4. '
"ΜΜΜ, συνεχιζει για |3ιι Με τις μεγαλες τιις προσφατες...
Δηλώστε στιμμετσκη για να κερδίσετε
εντελώς σε ιισλτιτελη ξενσσσκεία
Ί · 7
ἔ 'Μισο Έ ΔημιουργικηΜ Ώ.ν. ! Με 5 Εικοναλιπία Ξ Ηχοληψία  σ[Π    
Γίνε ὁιιιιοαιογρῶῳο3 Λε ε. ο” ωχ
Ι | | Ι ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ|0ΥΡΜΕῖΑΚΗΣ
αθλητικοε συντακτη5, εικονοληιττη5. ηχοληΓιτη5, υηευθυνοε δημοοιων οχεοεων 0ως0ρ
στη μόνη εξειδικευμένη σχολη στη θεσσαλία και διεκδίκησε μια θέση στο έ' τ
μιντιακο συστημα σου αλλαζει! τ
ΛΑΡ|ΣΑ= Μανωλάκη 9-ιι Γ'. ι°Ξόροφοε. Τ: 2410258772. ε-ιη8ἱ|:ιηἱο@ατ8ητηιιεαυ.αη Μη.ατ8ιηιηιεατι.ατ ιΕκ ΓΡΑΜΜΗ