Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3320O • ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Τι αποφάσισε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του
∆ήµου Αµαρουσίου µετά τους δύο πρόσφατους εµπρησµούς.

Σε επιφυλακή

«Όχι στη
µεταφορά του
Υποθηκοφυλακείου»
Ανακοίνωση του δηµάρχου
Αγίας Παρασκευής.
ΣΕΛ.13

«Αποχαιρετάµε
το γιατρό
της ειρήνης»
Τα αποχαιρετιστήρια λόγια
του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου
στο Νικόλαο ∆ούση – Ρασσιά.
ΣΕΛ. 3

∆ιήµερο «Πάρτι»
Από τη θεατρική οµάδα του
ΠΕ.Α.Π. Λυκόβρυσης - Πεύκης.
ΣΕΛ. 11

Χάλκινο µετάλλιο
και πλασάρισµα
σε οκτάδα

ΣΕΛI∆Α 9
Στο µέγιστο βαθµό ετοιµότητας, εγρήγορσης και στενής συνεργασίας, τίθενται όλοι οι αρµόδιοι φορείς στο ∆ήµο
Αµαρουσίου για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών και της φετινής ξηρασίας
προβλέπεται αυξηµένος κίνδυνος.
Αυτό αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που συνεδρίασε υπό
το ∆ήµαρχο Αµαρουσίου κ. Γιώργο Πα-

τούλη, µετά τις δύο όπως φαίνεται κακόβουλες ενέργειες εµπρησµού στην οδό
Ευκαλύπτων, δίπλα από το Κτήµα Καρέλλα. Ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης ζήτησε να υπάρχει καθ’
όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου η µέγιστη δυνατή ετοιµότητα και
εγρήγορση, καθώς και στενή συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων για
την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς στο
αστικό και περιαστικό πράσινο. Ενηµέ-

Παρεµβάσεις

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ
ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΙΚΕΡΜΙ

σε σχολεία του
∆ήµου Γαλατσίου

Ο Ο.Γ.ΗΡ.Α. στα τελικά
της Ρυθµικής Γυµναστικής
∆΄ Κατηγορίας Παγκορασίδων.

ΣΕΛ. 14

ρωσε επίσης τους παριστάµενους ότι για
τη φύλαξη του ∆άσους Συγγρού, ενισχύεται το πυροφυλάκειο µε δύο ακόµη
άτοµα από τον ΣΠΑΠ και ζήτησε από
τους εκπροσώπους της Περιφέρειας τη
διάθεση υδροφόρων κατά τη διάρκεια
της αντιπυρικής περιόδου, υπογραµµίζοντας ότι « η Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’
Βαθµού θα πρέπει να επικεντρώνονται
στην πρόληψη και στην αποτροπή δυσάρεστων συµβάντων».

Ο Σύνδεσµος ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του
Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) επενέβη πολύ γρήγορα και συνέδραµε το Πυροσβεστικό Σώµα µε εργαζοµένους, εθελοντές και
οχήµατα στην κατάσβεση δύο πυρκαγιών στο Πάτηµα Χαλανδρίου και το Πικέρµι.

ΣΕΛ. 3

Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο το έργο «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του ∆ήµου
Γαλατσίου», συνολικού προ πολογισµού 165.000 ευρώ, υπέγραψαν
η Περιφερειάρχης Ρ. ∆ούρου,
και ο ∆ήµαρχος Γαλατσίου
Γ. Μαρκόπουλος.

ΣΕΛ.9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα