Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Πραξικόπημα για τα δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΞαργυρὡστε εω8 2 δωροεΠιταγε8 Σἰ1μερα 2 Περιοδικο
ανα καρτα (Παρ ανα εβδομαδα στα καταστΙὶματα ΜαρινὁΠουλοε
χΜ@5€
Από 25/7 ἑω5 & 30/7/20“|6 για ογορἑ5 €25 και ανω
Καλοκαιρι με τα καλυτερα τραγουδια τΙ18 Μιαοε
Η μααλα ξανορχἱΖει και ΠαὶΖει ;[ΏἘ χωρἰ5 καμια Χρεωση στο καναλι ΠΟν85ῖΙῖζΈϋ]
Μαντσεστερ Σἰτι - Η εὶ)ιπβ:ἐυτ ο “ Τότεναμ - Η “ Η
Μαντσεστερ Γιουν. τι;; το :ε ο μ Ατλέτικο Μ. _ ο με· νεῶν; ω ι. “
Δευτέρα 25/7¦ 00:05 Δευτέρα 25/7Ι Μ:35 Τρὶτη 26/7.13:05 Πέμπτη 28/7. Μ:35 Παρασκευὴ 29/7. Ί3:05 Σαββατο 30/7¦ 20:05 Σαββατο 30/7. 22:05
Βαλια
Γυφτοδὴμου
 ν ! 'ο κ επιοι·τρΙιοιιεε και Ροοεοοοκ απο ελενΧο ·
`· “ἑ0:ηρντοναν ΕαναΧτιι Πα τα 8οοι ο. χ Η
Με ΜΜΜ μου τον εσωσαν :απο Ύ
7 κ' .
Τὡ ραιοι Πολἱτεε φοβούνται Παλι και κατε βαΖουν ΙιαεΙιτ88 και ιστοσελἱδε8  Μ Α Τ
Μονέ ΞΕΝονΣ ΟΛΕΣ οι ΤΡΑΠΕΖΕΣ “ “ΦντΕνΕι» “ΜΝ
ΕΧθΡ0ΥΣ ΚΔ' ·ΣΕΛ-8-9
ἑ Π Ξ ' τοπ ΑιχΜΜοτι2Ει
ν ΑΣ|ΔΣΤΗΣ _ ' . Ψ
 ΑΡΧ|·|Γ0Σ Τ - ' . °
Μιρκα 
για τα δὰνεΜ ο  ζ 
οσονωμοτιι8κ ·  .
Τ'   «ΚὁΜνα»  ' Εβγο:ε βιντεο τι5 τουρκικἑ5 Παραβιὁσει5
του ελληνικου εναέριου χώρου μου εκανε ο ἰδιοε
Τον Σε11τεμβριο νεοε νομοε: με Μιχἀλ“8 ΜΜΜ
συνοπτικε8 διαδικασἱε8 θα βγαΖουν στο ἶὅἔΒ%ΙΑ
σφι1 ρἱ αιτὁ εταιρεἱε8 εω8 τα τριαρια του 'Έ ἔχὲἙΙἩΜΕΝΟΥ
· ΣΕΛ. 22-23 | Ο ΣΕΛ. 24-27
Ω θΕΑΝΩ ΦΩΤ|0Υ ΠερικοΠε8 Χωρἰ8'ελεοε ακομα και στα φτωΧα'γυναικὸΠαιδα · ΣΕΛ. 12-33
 βουν ετιιδοματα σε Χορε8 και ορφανα
ο. . · = η ή . - Δ · ·
“|;4¦__ἐ:ι,_ῖ ιι: Η. ι
ἐΞ τ. ._ ι ι Ξἑ Δ .. . ϊ τ ι θ η? · · ΤΡΑΠΕΖΑΠΕ|ΡΑ|Μ
ἔἔ Μ , μι τη 808.
έ ἐκ - Κανοιιν'
¦ _ το Νοσι¦
ο· ι τωνΑνεμωνὺ
-_ :.::=ἑ;.ι κιτσατο ' Χ
.ζ εμιρατο
“: Η ὶβΞξἐἑἩἘἴἔἔἔθἔἄ ΗΜ· ΜΜΜ
τη! 1" -ΑΠοΧωροὺνβαθμιαἰαΠολλοὶ
γκέι καΦιεθνεὶΞ σελεμΕριΞι
ι” ι Ι