Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“γενια
Εκδοτη5: Κωνσταντίνοε Μητση5
.< .χ γ _ὸι
ι:<'·_ ω-.. .
24ιουηιου 2οι ο · Αρ.συηηου972 ι Τιμη Τ ευρώ
..ὲ| ι,
ιδιοκτησία: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
ΣΥΝΕΧ|ΖΟΝΤΑ' Ο' ΠΕΡ||(ΟΠΕΣ ΚΔ' ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΛ|Ρ|
ΤΡ"|ΛΟ ΠΛΗΓΜΑ
για σπουε τσυε συνταξιούχουε
Μαχαίρι σιτε επικουρικέ5 ΚύΒονται και οι κύριε5 Αυξανονται οι κρατησει5 Με
ΜΑΚΕΛΕ|Ο ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
Ο τρομοε ξαναγύρισε
στην καρδια
τη5 Ευρώπη5
Δεκσδε5 νεκροί και τρουματίε5
σε εμπορικο κεντρο
κνΒερΝηΣη
Φίδια πυρα
στον ΣΥΡΜΑ
Κατηγορίε5
για σαθρα
επιχειρηματα
και ασ'ικισμο,
απο στεῆεχη
του κομμστοε
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Λ
”Ετοιμοε για εκῆογέ5
ο Κυριακοε
Ποιοι θα ηεριῆαμΒονονται
στα ψηφοδεῆτια Με
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
Ποιου5 καίει
ο νέοε ΕΝΦ|Α
Ερχονται τα ροΒασακια τω. ιο
· Τώρα μπορείτε να μα5 διαΒαΖετε καθημερινα στον ιστστσπο ηνννν.ντσαίηί.ετ
'Με ο Ερντογύν χτίΖει
το δικο του καθεστώ5
ι πρώτεε αμεαε5 ενέργειε5 του προέδρου τηε Τουρκίαε Ρεπέπ Ταγίπ Ερο γωγω, ο οποίοε εξαπέῇυσε απηνη διωγμο κατα δικαίων και οδικών μετα
το αποτυχημένο πραξικδπημα Με Τ 5ηε 'ουῆίου, καταδεικνύουν οτι επιχειρείται η επιΒσῆη μιαε προσωπικηε δικτατορίαε με κοινοΒσυῆευτικο μανδύα. Αυτα
που συμΒαίνουν σε τεῇευταίεε ημέρα στη γείτονα χώρα είναι πρωτοφανή. Το πογκρομ του καθεστώτοε Ερντογαν εναντίον οσων δεν συμφωνούν μαΖί του. δημοσίων υπαῆῆηῆων, εκπαιδευτικών, εφοριακών, στρατιωτικών, δικαστικών, πανεπιστημιακών, δεν έχει προηγούμενο. Είναι προφανέε ότι ο προεδρσε τησ Τουρκίαε
εκμεταῆῆεύεται με συνθηκε5 που προκαῆεσαν το πρόχειρα οργανωμένο πραξικόπημα για να επιΒαῆει την αποδυτη κυριαρχία του στην Τουρκία.
Μεγαῆο ηροΒηηματισμο προκαῆεί και ο ποηύ δύσκσῆοε χειρισμδε του Ζητηματοε
των 8 Τούρκων στρατιωτικών που κατηγορούνται ω5 πραξικοπηματίεε και Ζητησαν ποδιακσ ασυῆο στην Εῆῆαδα.
24 |ΟΥΛ|ΟΥ Τ974
42 χρονια
απο την αποκατασταση
τη5 Δημοκρατίαε
Σεμνη και ταπεινη η δεξίωση
στο Προεδρικο ΜΜΜ) Μ ¦ ¦, η
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΜΚ»
“Να μετατρέψουμε
την οργη σε δημιουργία»
Γραφειο
ΜΜΜ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Σεπ. 2
ΗΜΟΥΝ ΣΤ" «ΟΙΚ»
“Αποτυχημένη
διαπραγματευση
γιαίΟσκαρ»
ν- - ΑΝΝΑ-Μ|ΣΕΛ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Βουῆευιη5|ωαννίνων
τη5Ν.Δ.