Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ὅ? 9 Φἔ3Ό“ῆίΟ“ 2016
Η πρὡτή μεγαήή Στα άκρα Αζέροι- κ
ποῆιτική ήττα Τσίπρα” ν και κυβέρνήσή υ|ΝΕἔ==Η
“κ“Ρών8' τη για τον ΔΕΣΦΑ ' Η! μ _ _ ς
διέξοδο διαφυγής Μ ω Σκου ήέτή Ι _ - .Το,σ,,,,,,,, ,ΦΜὡ“ αεριαιιαιαΜνιρ και «αριιαωτες καιρο η η Ο ¦
για να ιιαήατρΒεί ιι τρυπα των Με
μι τα εισιτραιιτιιιό Μαιο και οι ωρειιαρεαρααεις του ιεπτεα ¦ · '
ιδιωτικοποίισης αν ηαραμεινει η
ν τροηοῆογη για αυξηση των τεῆών.
«κόῆηου» για εκῆογἐς με αμεση ισχ3
της αηῆης αναῆογικης. κι
ΣΕΛ. 1
Τεκτονικἑς αλλαγές με
φόντο τα κόκκινα δανεια
ΠΩΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΡΙ¦8 ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΒΑΙΕ ΙΝ · ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ
Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΑΛΛΑ · Ο ΡΟΛΟΣ 88Μ ΚΑΙ ΡΠΝΙ)8 · ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
' _ ¦ ' Η ανατροπή στις διοικήσεις των συστήμικὡν σε ηερίητωση ανεηαρκων αηοτεῆεσμότων αηό τη διαχείριση 'ζμ'
τραπεζών έχει οριστική δρομοήονήθεί μετά και των «κόκκινων» δανείων, να Βρεθεί μεηηοντι κό κόηοια
ΑΡΘΡΟ τήν «απόσυρσή» του προέδρου τής Πειραιώς. αηό τις τρόηεζες μηροστό στην υηοχρεωση και ίη μετόχων,
Ν . Η διαχείριση/ηωηηση των δανείων («κόκκινων» και μη) ομοῆογιουχων και -με ηοῆυ αιγότερη Πιθανότητα
τω" , αηοτεῆεί το κεντρικό εργαῆείο στα χερια των τραηεῆτων Που καταθετων_ Αξιοσημείωτο είναι ότι το νεο αυτό ηεριΒόῆῆον
Μπακογιαννή= θα εηιῆεγουν αηό τους δανειστές για την αναδιόρθρωση έχει ενθαρυνει κινησεις για τη δημιουργία νεων τραηεῇκων θα "|ε| το
ΝΟ μην ΠΟΩΟὁωΟε| Π τραηεζων και εηιχειρησεων_ Ωστόσο εῆῆοχευει ο κίνδυνος, σχημότων, κυρίως εηενδυτικου Προσανατοῆισμου_ . .
Ευρώηη τηνΤουρκία ΕΜ ΜΒΜ "ΡΜ"
στην ασταθεια. = - μεχρι τεΒΟυς
ΣΕΛ. 17
' Με τον Αλέξη ΤσίΠρα
ισχυει το εξη9 Παραδσξο:
Έχει κερδίσει αΠανώτέ9
εκλογικέ9 μαχε9, αΠσφευγοντα9 όμώ9 να... κυβερνήσει. Προχθέ9, ωστόσο,
υΠέστη την Πρώτη συντριΠτικη Πολιτικη του ηττα,
η σΠσία τον υΠσχρεώνει
Πια να Πιει το Πικρό Ποτη
'|'ιζήτουντα -° “ε  ' _  'Ϊ
τιέήή τής ΝΔ. “ · “τ ί “
από τον κυριακο _ _ ρ τσ 
Ἡδη23.153' _ ·; .Ν 
έχουν ΜΒειμΞρἔἙων ' Ἡ 
ηῆεκτρονική διαβουῆευση μ υ Ό _ .
 τ .ζ · ο =°- . υ ή
για το πρόγραμμα. :εκ των
ΕΠενδύΟε'ς 25 ὁ|σ- ρι τη9 εξουσίας μέχρι τέ
στα το|οοοτη8 για λου9. Η ερωτα του να
δίκτυο - υΠΟὁομές_ συγκεντρώσει τι9 200 ψηΣΕΛ. ω φου9 Που χρειαζόταν για
@ΜΜΜ (16,8 . χωρων,
να δραΠετευσει μέσω
εκλογών αΠό την Ηρώ
ΑποκΛΕιΣτικο , ,
 δρυ Αττικσυ, Πριν αΠσ την
ύ “ - “ η . , ρ οριστική του κατάρρευση,
ΜΜΜ  (25,4 στα) και  (8,8 δια)    Πρωθ,,_
_ 2 ρ
Ρ"ΜΜ° ΜΜΜ >ΑνησΜα ντα Μα .ι ··  ΠΡυρΥ00Ἐ0ΜεΥ0Ρ9 Με·
Μ'    “ - ὶε^'2“5 ξἶ1Ξυ. Βρἐσκετ|αι Πλεον σε
  Ι Ι Ι Ι Π ρη Πο, ιτικη αΠσμονω-Μ Μι καταρρεει ιιταυριιιιιιτ αιρα, ειτταξειιανται τα ερι·εεαε. ονΠμετωΠοε .Με ο
_ τΡΑηεΖΑ ηε·ΡΑιαΣ
ι ππω¦ΜΜ
Βιιενααα εειιαϋαιιεία Π 2·Μ "
ανατιιτρανα α αυτή ψ Μ
Μ Ποιοι μεγαῆοι Παίκτ! μιΒκαν δυνατό για το Ηί|τοη. 3. ΒΜήΜ Η πρώτη τραπεζα στην Ελλάδα
- Τα νέα αεε|8 στο τουριστικό τω' θετετθ. . Στα. 22