Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Οικονομικό μανιφέστοRecognized text:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20305 - ΕΤΟΣ 690
@ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΣΤΗΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
Πέντε «καυτά»
μέτωπα για 
τα εργασιακά “Β  
›Κατώτατος μισθός. αντα- '
περγία και ομαδικές απο· - · ·
λύσεις προκαλούν ανα- Χ τ
ταράξεις ›Αναμένεται  ^“ μέ τ
σφοδρή σύγκρουση < 
για τις αμειβόμενες
«άδειες» των συνδι
καλιστών Μ 1·
ΣΑΒΒΑτο - κγι>ιΑκιι 23 - 24 ιογΛιογ 2016 - τικ" 3.5 ε
Μ.ίΜΜι·
Α"Ο|(ΛΕΙΣῖΙ|(|·| ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ "ΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 'ΤΟΥ ΣΕΒ. Ο. ΦΕΣΣΑ
Οικονομικό μανιφέστο
Οι προτάσεις των [Βιομηχάνων για τη φορολογία,
τα εργασιακά, τις επενδύσεις, τα «κανονια» στον αγορά
' Εἰ ΜΡ _ “_ ἶ
7 '; 'Ξ :·Γ μὲ]
 η' γ Ό] Η· 
«Σεισμος»
στο τραπεΖικο
σύστημα
›Αποχωρούν μετά τον Μιχ. Σάλλα
και άλλα κορυφαία στελέχη ›Το
παρασκήνιο και οι πιέσεις που α
σκούνται από τον 88Μ Μ ό - 7
Αγωνία για
την πορεια
του τουρισμού
›Ανησυχία στην αγορά από την
πτώση των εσόδων και την υπερ·
φορολόγηση Μ 8
«Απογείωση»
της Ζήτησης
σε δύο νησιά
›Σε Ρόδο και Κέρκυρα καταγράφονται σημαντικές αγοραπωλησίες
παραθεριστικών σπιτιών Μ Η
Αντί να συντηρούμε επιχειρή·
σεις-ζόμπι. ας ενισχυθεί η εισ
Ζούμε μια δραματική περίπτωση αποεπένδυσης. Απαιτείται επενδυτικό σοκ 100 δισ.
Φορολογικός συντελεστής 20%
για την επανεπένδυση κερδών
Κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις
μέσω υπεραπόσβεσης δαπανών
Η φορσκλοιιή αποτελεί εθνική
ντροπή και μάστιγα για τη χώρα
ροή νέων κεφαλαίων με
αλλαγές στο πιειιεοεπιεητ
Αν μας άκουγανΙ δεν θα κλαίγαμε
πάνω από πτωχευμένες επιχειρήσεις
|'·'ηφιακή ταυτότητα για όλους
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Ηλεκτρονική τιμολόγηση και σήμανση σε όλες τις συναλλαγές
Από κόσκινο τα προνόμια
_ των συνδικαλιστών
Εκλογίκευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Ενίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων
Μ 4 - Β
- 'ῖ'-;ΚῖΜ'  “ότι ΠΤΔΕ
«Τσουνάμι»
κατασχέσεων
σε τραπεΖικούς
λογαριασμούς
›Περισσότερες από 1.800 ηλεκτρονικές εντολές κατασχέσεων
ημερησίως για χρέη σε εΦορίες
και ασφαλιστικό ταμεία Μ 8 - 9
κιί!Ο?Ρἱἱίὶι'!Αω @ΟΠΛΩΝ
«ΑΠΟΡΠΚΟ»
λιανεμιτορων
για τον ομιλο
Μαρινόπουλου
›Μιλούν για αθέμιτο ανταγωνισμό και απαιτούν ανάλογες διευ
Ανησυχία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο κολύνσεις ›Στον «αέρα» το Με
Αιγαίο και έξαρση του προσφυγικού ρεύματος Με.ισ-εο.ω-“
διο διάσωσης Μ Β