Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦ Ϊ ναοί
Πυροβολτοροί με νεκρούς σε εμπορικό κέντρο του Μονοχου
.'Π'Π[ΠΙ|·
ΒΟΛΟΥ 20%.
Κοθομερινἡ
Αθλητική
Τιμή: ω ε· σΒντσ8.¦π εοντο58τ
· Αἶἑσει
πολύ και
Σζιτὁρει
ο 'Γραορἑ
της Τσέλσι
· Επαφές
με την
Ποιοι
για τον
· Το ευρωπαϊκό μέλλον · ΣτυλῶνΠ
του θρύλου διακυβεύεται Σ "Κωδ"
δὲ.  .. αυτό τα δύο ματς η. “τον
' Ε ,Ω η θα» Βιλτι για
ΧΜνΞμΞο1 σον γρο το β Αγωῦ'
Ι _ η ς ` Πα1κτΞς.ὁτοικηοη. κοσμος _ αλεν"
ν ·` , « ι . τ ' `-· ή τι κ η _
Τ |  ς  .Ξ ν · ς ρ · για τις 'μοΧΞς φυγειο
ι. :-«4·'.-βπ5“μΜ  "η  _ .. . -- -¦.7 τ 4 .'  Δ .  . .
77 “`Φευγουν το εισιτήριο γιο τη Χουοελ. ονοικτο
κο· σήρΕρο το εκδοτἡρτο στο Κοροτ'οκοκη °
κ ¦.-  · Ο Ιτοὐρμπ£...
 περιμένει
. έ! Ό τις εξελίξεις
Μορί(ετο· Μαρτιου ΜΜΜ με “ΜΜΟ 
Η" ω" "η Μ" "Ν ΜΜΜ ΜΜΜ!
ΜΜΜ· που Μο... σιτυτουρες
ουτως κο· υτο Μοτο τουτου
Σουπερ... οὁε·οουο ΜΜΜ ς
στην “εξυγτ0ν0η“ Συζητησεις την ερτορενη εβὁουοοο με τον νεο οροεὁρο της Μοροέτγ