Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:Ι ΑΔΗΕΥΑζ?ἐζἔἶΙ_ΝἘἔ]@ΠΜ Η ΪΪ!ΒΙΑ/ΪιΞἶ3ῖῦἩΊ 
ΥΠΟ;|ἶ`]ἰῖΡἶξ!ΞΙΤἐ©ΌΪ ΝἔμΞ;ίί_ἰΞΜΞΝΟ] ΕΜΤΑΞΗΗΞί3Ἑἶ3 ΥΕ]ἐ[ΡίΠΠΡζΟ) ΤΟΝ ΜῖνΌζΟ)Μἑ
'Ο Ο' κ Ο Η ΜΕΤΝΟ5ΡΟΡΤ ΣΤΗΝ ΟΑΑΑΝΔ·Α 17
ΑΝΟΣΤΟΑΗ¦ ΝΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕ·ΝΗΣ έ ` "| Ω Μ
__ 'Ό
ΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΥ ΚΛ|ΜΑ ΑΡΧ|ΣΕ ε
. Σ Η ΠΡΟΕΤΟ|ΜΑΣ|Α ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΟ Μ|Λ 
, 2 -_ἰ 317;
Ψ Η γ Ν ΚΑΡΑΤΚΟΥΝΗΣ:ΣΤΕΝΟχΟΡΗΜΕΝΟ|...
. ι - -. Η ' Ν ΡΟΥΣΣΟΣ:ΕΤΟ|ΜΟΣ ΝΑ ΔΟΥΑΕψΟ
ΚΑΤ ΝΑ ΕΟΗΟΗΣΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ|ΣΜΕΝ0Σ
Ν ΑΝΑΜΕΝΕΤΑ| ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΝΟΥΑΗΣ ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΣ|ΜΟΤΗΤΑ "ογ Θ^ ΜΜΕ'
. ΚΑ| ΧΡΕΗ Γ. ΑΡΧΗΓΟΥ!
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΠΟΝ ΑΕΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ κΑ| Π
ΧΟΥΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΑΝΟ|ΧΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
|55Ν 2241-4584
 _, Ο] 
ΞΏΟ ΡΜ Σελ 17 Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 23|Ο7|2016 ΑΡ.Φ.: 1115 Τ|ΜΗ: 1,30 θ
Π ΡΟ ΚΡ| Ν ΕΤΑ|
ΤΟ |ΣΠΑΝ|ΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ
Σ] ΤΡΕ|Σ ΟΑ Ε|ΝΑ| Ο' ΑΡΧ|Δ|Α|ΤΗΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΕΔ
Ξ |ΣΧΥΕ| Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔ||(ΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓ|ΑΣ, ΕΡΧΟΝΤΑ| Δ|ΩΞΕ|Σ
ΒΕΡ0|Α Μ Σελ 2
«ΕΚΑΕ|ΣΕ» 7ΦΙοΡΤΕΣ 
ΟΝ ΑΝΑΣ
ΤΟΝ 28ΧΡΟΝΟ ΑΜΥΝΤ·Κ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΝ@ΔΝ
ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ Μ·χΕΑ
' ΑΝΑΜΕΝΕΤΑ| Γ|Α ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕ|
Ο 22ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΟΣ ΕΞΤΡΕΜ
' ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ Γ|Α ΔΑΝΕ||(Ο ΧΑΦ
ΑΠΟ ΜΠΕΝΦ||(Α
Με τον Ε ΖΝΪβη
β" Σελ Η η Ν Ο “ Ο · Ο· 24 ΕΚΛΕ|(ΤΟ| ΤΟΥ ΤΕ·ΤΣ ΝΟΥ ΔΗΛΩΟΗΚΑΝ
 ΣΤΗΝ ΟΥΕΦΑ ΚΑ| Ο· ΗχΗΡΟ· ΑΝΟΜΕ·ΣΜΟ·
ΜΠ|ΣΕΣΒΑΡ= ΕΠ' Ο Μ ΟΡΝΣΜΕΝΗ ΑΝΑ|(Ο|ΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΕ ΠΑΟΚ:
ΟΑ ΔΥΣΚΟΛΕΨ0ΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΝΕΡ·ΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΡ·ΣΜΑ ΝΑ
ΤΟΥΣ ΟΑΑΑΝΔΟΥΣ ΤΟΝ ΑΤΟΝΑ ΜΕ ΟΑΥΜΝ·ΑΚΟ
ΜΑΚ: Τ·ΜΗ ΜΟΥ ΝΟΥ ΗΜΟΥΝ ΚΟΜΜΑ '
ΤΗΣ ·ΣΤΟΡ·ΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΚΑΕ ΑΡΗΣ ι Ο κΑΤΟ||(ΟΣ Ο
> Ο' τ > Ω «ΚΔ. Β||(ΕΛ|Δ|·|Σ» Ε Ν ((^Ν Ο Ο»
μ > Ο ΕΡΑΖιΑιΑΝΟΣ
Ο ·  ΤΟΥ ΝΕΤΡΟΝΟΥΑΟΥ
'η Μ Ε  ο Ν ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΤΡΟΡΟΝ5 95,5»
Ν ΣΕΡΒο Δ|ΕΘΝΗ ΣΕΝΤΕΡ '__ ' η «Ε|ΚΟΝ||(Η Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 1,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΟ» Ο
. ΣκΕψΕ¦Σ ΠΑ ΛΑΠρΟΒ|ΤΟ^^ Ν ΑΝΤ|ΔΡΑΣΗ ΚΑΡΥΝ|ΔΗ Ο ΟΝΟ|ΟΣ ΑΝΕ|ΑΕ| ΜΕ ΜΗΝΥΣΕ|Σ , Μ ΜΔΕ"
_ ω ΜΜΜ ΤΗΣ Με ερθω π°γᾶἰΝ:Σ_ΝΤ°γΝ&Ε4 -Ε Ν ΝΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΝ|ΤΡΟΝΗ: «ΑΟΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ` ~ Π 7 
ΜΛΝΛ6ΕΜΕΝΤ Μ Σελ40,41,46 Ο' ΕΝΟΜΕΝΕΣ... ΥΝΟΤΡΑΦΕΣ “ ΣΕΝΤ-33 ΜΟΝΟ ΣΤ" ΕΣ» :Ν Σελ 31,32
ΑΓΡΟΤ||(ΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Ο ΝΕΝΤ|ΛΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ' ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡ|ΑΣ: ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΚΑΛΟΓΕΡΗ, ΑΚΟΛΟΥΟΕ| Ο ΚΥΒΕΛ|ΛΗΣ, ΣΥΝΕΧ|ΖΕ| Ο ΜΩΥΣ|ΑΛΗΣ