Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αν κενο· ΜπεννονΜΜ
_ <`  έ Ϊ .3 : '- Ϊ . Ϊ ξ 
ι - άν; _ Π Δ Π ' β η
¦ Δ τ σωνωΜΔΜπΜ | | Ύ
η ΜΥ "Μ"Μκ" ¦| ΜΒ.
. @ν Μ ΜΜΜ·
. ζ Ι ΜΜὅἩΠνΜοΨΜπ γ 9
θ "'ΜΜ“Μ τωνενν.ΔοννΜΜΜΜννΜΜΜ· 
Η" ΠΥΛΗ" Τ" «ΠΜΜ|» _ _ -- °Μ“ΠΜΜΜΜ
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗκει Στο ΑΑο Τον
 Σεπν“νονΜνοηΜνν Π >
__ ` κ ΕΝ|ΣΧΥΣΗΤ0ΥΠΑΝΑθΗΝΜΚ0Υ [Π] Δ
ὰ Α . ΣΤΗ8ΕΣΗ«3»
Η ΕΦΗΜΕΡ|Μ ΒΑΠ” ΤΠ" ΜΑ"ΜΜΝ ΜΒΜ ΜΝ' Μ" ΜΜΜ Π" 'Μ ΕΝ·
  ..
| ' ' '
' γ ¦ ΝΕ ΤΑΧΥΤΑΤ0ΥΣ ΡΥθΝΠΥΣ ΜΗΝΑ' Η Με Με ΕΞ|Σ0Υ ΕΝΤΥΠΩΣ|Ακ0 ΪΡΠΠΠ
Και τ Ἡ ή ΤΤ Τ τ “ε :Τ ό #7 ΤΡΕΝΟ ΣΤΑ "ΜΜΜ `
ο ΜΜΜ
Π Γιάννης ΚονβόΜνλκ ΜΜΜ ιη ·ννέντενξπ τον Μάνου ΠνπνΜωλ·ν. ενώ ἔ¦ἩΜ%| (ΝΒ' ¦ Η Η ¦¦ἔ¦ 
στέκεινι στις ευκαιρίες των Βαση Χνμνλνμπἡπ·νλ·ν Μι Λευτέρη ΜΜΜ" · Ϊ· ” Μ Μ Μι Η ΜΑ · Μ Π
ΧΛΜ!" Τ"ὶ «Η»
'Μ' ΜΕ ΜΜΜ!" |""ΦΜ|| Ο ΜΜΜ! ΜΒΜ!
› έ; «Ζ|·|Μ|||ΣΕ» Τ"" "ΔΕ "|Ν|Β|'Μ|||ωΣ
ΕΠ|ΒΕΒΛ|Μ||ΜΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΛΛΗΝ"
Δ|ΚΛ|ΒΣΥΝΗ
ν ΜΝΗΜΗ!! ΜΜΜ!
ννΜνννννννν νννννννννννν νινννννννννννν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα