Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9'|Ἡ'Ξἑ'¦'¦'|ΗἘ3'ι'Βἔ|| |||||||
Αρ. Φύλλου 20] ΣΑΒΒΑΤΟ 23 'ΟΥΛ|ΟΥ 2ΟΙ ο ΑΠλη έκδοση - Τιμη €
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΚΟ
Το καλύτερο Περιοδικό για Παιδιό
Που κυκλοφόρησε Ποτέ στην ενόσω
σὲ? Β ι
αν Ύ | , μ | 86,.
θΝ“ωο  Σε Όι; η
« “ . Μ ν
 Ξ δελφινια
 @ ν Ό :Ο " - ` Ά 
'Ο ” α' 7·= ^ -·' Ψ” 6 ”ζ κ5ΐἶ·ΪΨ!
ιι αν 
Τ| ΠΡΟΒΛΕΠΕ| ΤΟ ΤΟΥ ΤΣ||'|ΡΑ
Διονύσιο
ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΓΟΔ|ΚΟ ΚΥΡ|ΑΚ|ΔΗ
Γ'Α ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ <<Ε5ΡΒΕ55Ο»
οι ΜΝΗΜΕΣ
συναλλαγές
Πώς ο Κυριάκος Το" Φ'λ|Π"ΠΚΠ
Ο ατιαντα ανα χ Ο Πως άλλα
ω"ς ΜΜΜ" Ι ` “ ξε Χέρια σε μια
ποντικι ι ι0-ιι ι ι νύκτα τι εφημεε
ρἰδα ο Ολα τα
Ι ,. ν γ αποκαλυΠτικα
ΑντεΠιθεση ο Ήρσλφσ/με τα
· συ ο ικα τι ημεΕ€εἙΜκΠ μασ.οιδιἔργια τραΠεζες γασἱες στο σκο"ΜΜκ" | Β Ἑ(16Ι και Π 
 __ ά του εισαγγελέα
' και ιι ιι :ε
τα ΜσΕινσιι
Δημόσιοι υΠαλλΠλοι και μαθητές οι στόχοι του Πρωθυπουργού ΕΠιΧειρΠσΠ μείωσης της διαφοράς στα γκαλοΠ Πώς θα διασφαλισθεί
ο ρόλος του ρυθμισΠι για τον ΣΥΡΙΖΑ και τι Παροχές θα ανακοινωθούν
Οι διπλές εκλογές και η κυβέρνΠσΠ του Προοδευτικού Χώρου ιιΜπικιιιι-5
Προς διεύρυνση κο /. '
ΜῶτΨ8 ` Μο Το ΜΜΣΜΜο με "°""6ρέ°" Ο. Δηο ΠΔι'κ ού ώΣιΛειΔΔιιΣ
ΜΧ Κω κ°°ΒεΜ καταγγελίες “Καμια χαρη
Η αναγκη· “ΜΜΜ κατα της ΔΕΙ( και σε κανέναν
ΚυβερνΠΠΚων ' για ωσσααηατη διεφθασιιένσ"
  ΜΝΗΜΗ · ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ϊ?
 Ματια
Μα ο _
ωραΜἔας» Νεο θαύμα
του Μ αμε 7 '
ΜΜαΘ Η; ΜΜΜ τΡΑΠεΖΑ ΠειΡΑιαΣ
¦ 7 Ἡ(10Π (ΠΚ σχεσεις Η Ι
επ" Όε αδ! Ο ταν Αγκυρα ο Πει Παλι( 27 ΧΡ0Ν|Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ «Δεν γινομοι'”
ρε* εκδοσιι για να Πεαουν οι ΜΜΕ· ΜΕ'^ Πρόβατο για να
' 7 Ρ ' ύ] τόνοι ο Ιστοριες με Πλωτα Η . ,
Θ - έ “ή και ακιαιωρους στο Αιγαιο _ Πορω γραμμη»
= τα; Ο ΣΜΣ ·> Δ· ·ι -` ανοδος τιναιιΠΞιιι5ι-5ι `
χ·ἔ?:::ι και ηιωση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 3ο Ε Ι
Μια Προσφορά "φαΐ ω
ιστορικής μνήμης ΑΜΒ" ΜΡΨ ΗΜΜΜΜ
για την κρητη των Νεων
ΡΕ"θΜ | 36-35 ΡΕΝΤΗ” | 3"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα