Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ ¦ “Τ
ΑΘΗΝΩΝ
ικοΝοΜικογ ΕΡ|ΕΧΟΜΕΝΟΥ ΗΜΟΠΡΑΣ|ΩΝ ΚΔ'
άΗΜθ%@οἱθΠθῖ-ω ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 23.07.20Ίθ
ΜΕΡΗΣ|Α ΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΡΟΜΗΘΕ|ΩΝ
Ι-Ι Ελλάδα είναι η πρώτη επιλογή
Πιταιόρλας: Η αγορα του 67% του ΟΛΠ από την Οόεεό προσελκύει επενδύσεις
ΤΕΛ .
Πήραν τα... πάνω τους τα φ0ρ0έσ0δα
ἐτ- Αυἔημένες κατά 950 εκατ. ευρω οι εισπράἔεις από Δύο νέοι
φόρους τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο διευθυντές
περυσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Τρύφων Αλεἔιάδης. Πάνω από το στόχο στη ΡΓ8Ρ0Γτ
(Πόρσε
του προϋπολογισμού οι επιστροφές φόρων. Η
Χ Χ Ι·Ι ΕΓοροΙτ ΟΙ·εεοε ανακοινώνει
εΒ%Ονα στα ληἔΒπ©Οθεσμα' τον διορισμό δύο διευθυντών
στο εκτελεστικό συμβούλιο: Ο
Μπιλ Φούλερτον αναλαμβάνει
Εντυπωσιακή αύἔηση παρουσιάζουν τα
φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού,
το πρωτο εἔάμηνο του έτους, ενω επιμέρους τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο
περυσινό μήνα η αύἔηση είναι της τάἔεως
των 950 εκατ. ευρω.
Διευθυντής του Τεχνικού Τμήματος (ΟΤΟ) και ο Βαγγέλης
Μπαλτάς αναλαμβάνει Διευθυντής του Οικονομικού Τμήματος (ΟΕΟ). Οι δύο αυτοί έμπειροι επαγγελματίες ενώνουν τις
δυνάμεις τους με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ΟΕΟ)
Αλεἔάντερ Τσινέλ στο εκτελεστικό συμβούλιο της εταιρείας,
το οποίο είναι αρμόδιο για την
ΣΕΤΕ: Στο... νήμα θα
κριθεί το πρόσημο το
φετινό καλοκαίρι
ΤΕΛ- επίβλεψη του επερχόμενου
έργου των 14 περιφερειακών
αεροδρομίων.
Ο Μπιλ Φούλερτον αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή του
Τεχνικού Τμήματος της διαχειριστικής εταιρείας ΕΓοροΙτ
(ἔπειτα με έδρα την Αθήνα.
”Εχει πάνω από 30 χρόνια
εμπειρίας στον τομέα των
συγκοινωνιακών έργων, περιλαμβανομένων αεροδρομίων,
Ι)ΑΙΙζΙΝ: Εζαγόρασε
την ιταλική ΖεΙ10ττἰ
έναντι 98 εκατ.
Την εκτίμηση πως η φετινή τουριστική περίοδος θα
κλείσει πιθανότατα με άνοδο αεροπορικών αφίἔεων στα
επίπεδα 5%-6% και πιθανή μικρή αύξηση τουριστικών
εισπράἔεων της τάἔης του 1%-Ζ% (140-280 εκατ. ευρώ)
έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριοτικών Επιχειρήσεων Ανδρέας Ανδρεάδης.
Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ ωστόσο, επεσήμανε με έμφαση
πως παραμένει η επισήμανση του Συνδέσμου ότι αν δεν
διαφοροποιηθούν οι φορολογικοί συντελεστές από το
2017 ή το αργότερο το 2018, ο ελληνικός τουρισμός θα
αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα την επόμενη διετία.
Η βιομηχανία κλιματιστικών
Ι)ΑΙΚΙΝ ανακοίνωσε την
ολοκλήρωση της εἔαγοράς
της Ζέηοττἰ, του ιταλικού
κατασκευαστή εἔοπλισμού
επαγγελματικής ψύἔης μέσω
της θυγατρικής της εταιρίας
(Ι)ΑΙΚΙΝ Ευ1“οΡε Ν.Μ).
Το κόστος της εἔαγοράς
ανήλθε στα 98 εκατ. ευρώ,
με το οποίο η Ι)ΑΙΚΙΝ απέκτησε το σύνολο των μετοχών
της εταιρίας από την εταιρία
διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων της Ζέηοττὶ. Η
εἔαγορά θα συμπεριληφθεί
στα οικονομικά στοιχεία της
εταιρίας στις 31 Μαρτίου
2017.
Η Ι)ΑΙΚΙΝ σκοπεύει να
αἔιοποιήσει την εἔαγορά για
να διευρύνει την κατηγορία
προιόντων ψύἔης, για
συντήρηση και κατάψυἔη,
στην Ευρώπη και να
συνεχίσει παράλληλα να
εἔελίσσει τα προίόντα και
τις υπηρεσίες της ως ένας
κατασκευαστής ολοκληρωμένων λύσεων κλιματισμού
και ψύἔης.
αυτοκινητοδρόμων και γεφυρών, σιδηροδρομικών έργων
καθώς και λιμένων. Ι·Ι προϋπηρεσία του στα αεροδρόμια περιλαμβάνει συνεργασίες με τη
ΕΓοροΙτ και θυγατρικές εταιρείες της, στα αεροδρόμια του
Περού, της Ρωσίας και της
Καραϊβικής.Διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος Λειτουργιών στη Πωσ ΑὶΙ·ροΙτ
ΡοΙτΙ18Γε, αρμόδιος για τη λειτουργία και ανάπτυἔη του
συνεχώς βραβευόμενου και
αναπτυσσόμενου Διεθνούς Αερολιμένα _ΙοΙ·88 (Μένει