Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Προφητικό" ημερολόγιο γεγονότων για το 2016!
Newspaper website Website
Recognized text:
23 ΜΜΜ
Μετα  ··   τι η τα
ΑΡ.ΦΥΜ0Υ `Δι!| |ι'@[Ό¦
00824) 4024. μπω; _ι.],_Μ_ _--_ Μ Α
. ί Β κ Ι
ιἶ'-¦¦.ψ σε; Π 'η “ ` ° ς “"`
 τ Ρ “ζ ζει. ι η
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
_ τ·ττ!=~ιηω:
ἩΜΗΔιενΡΩ Ξ τι  1η ἡ,
. '. τὰ!ϋ:Ζτ!Εἑ“
ΠΟΠΟ ΑΠΟΚΡΥΜ ΓΕΩΠΜΠ|ΚΗ
Ι] :.! ΠΠ!!! ΜΡ!!! Η!! ΕΝΠ!!!
ΠΠ! Μ!!! ·!!!ΠΗ!!= Μ! Η!! ΕΜ!!!
· _/_<
ζ Παντουρκιομσ5:
 Μι: κι Μη ιο Γκριπ 'Με
ΠΟΝΟΣ
Ο "ΜΥΣΤ|ΚΟΣ" ΕΧΘΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΛΝ ΠΟΥ
ΚΑΠΟΤΕ "ΧΤΥΠΗΣΕ"
ΚΔ' ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!
"ΑΜΣ ΕΜ'
Ο ΗΓΕΤΗΣ
"ΟΥ Ο! ΜΕ'
" “Μεχρι το τελος του ετους η οριστική ρωσοτουρκική ρήξη!
Ακολουθεί Πόλεμος!!! Ποιο ρόλο θα παίξει η Βουλγαρία και πως
εμπλέκονται οι οκτώ τούρκοι στρατιωτικοί που ζήτησαν ασυλο
στην Ελλαδα! Τι θα γίνει με την Κωνσταντινούπολη' ΜΜΜ