Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγο από τους πολλούς - ' ο Μα”
| Ι μ Αμβροσιου
και οΧι πολλα σχολισζει
ο | Μ Η
απο τους τος ο κι ο
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ ?32- ΕΤΟΣ 13ο ΚΥΡΙΛΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΤΙΜΗ 0¦50 ΤΗΛ: 24410 80888
Ο ι Ο · Σαρωτικοί πλειστήριασμοί και τής πρωτής
ι ι κατοικίας για να μήν ενεργοποιηθεί ο
Υ Π «κό<ρτής»
· Το νόμο στα χερια τονς¦ παίρνονν οι
` πολίτες και τα κινήματα τωρα ποπ με το
7 αννλικό δίκαιο ο νόμος εξιιπήρετεί
ζ αποκλειστικα το δανειστή
· Το μόνο ποπ απομένει είναι τα κινήματα
και οι ορνανώσεις ποπ επιχειρούν να
Ι μπλοκαρονν τήν ολοκλήρωσή των
πλειστήριασμων
· Λαϊκές ομαδες, κινήματα και ορνανωσεις
αναλαμβανονν πλεον τήν τιπερόσπισή των
_ ει Η ποπ τομ θανάτου τής -θ3κρονιις
' ή οποία βρεθήκε Χθες
¦ τυλιγμένο με σεντόνι κατω από
'ζ το κρεβάτι τής στο σπίτι όπου
_~_ 7  έμενε Ο Σελ- θ ¦
Η Ο Ι Δ Ι
Γ! - . · ,_ . ή
----·--·
 - έ έ  ανσπερασπιστων από το νόμο πολιτών Ο Με ιο
ι ΕΜστε ΜΜΜ σοκ· Νεκρη βρεθηκε γυναικα στους σωσει
' σ Ι | |
| Ο· 7 γ | μ _ ___τ
¦  ' Δ _“ ' ' 'Ο “  ἔ=··Σοκ¦στήν κοινωνία των Σοφά; , ή .__,__ ...ο ἔ;Ἡ Ε κει σε μόνο προκαλεί ο
ι. οι 
¦  με  ι
ΜΜ0Ε|λ, ποτίζει με |3ιι μεμε τις μεγάλες τις προσφορα...
Δήλὡστε σσμμετοκή γισ νο κερδίσετε ή οισνσκιερεήσεις
¦!ΜΜεΜΜωΜ Μη εντελώς σωρεήν σε ήολστελή ξενοδοχείο
'----ι---'-_----'---'-_--'-----'-_¦
ἔ Τύποε Ψ Δήμιομργική Γρσῳή @οι ! Με· 5 Εικονολήψίο Θ Ηχολήψίσ στη  
ΠΜ; ὁιιιιοσιογρήῳο3 Λε Σα ω στα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ|0ΥΡΜΕΤΑΚΗΣ
-·---'-'-Ἡ---'-·-Ἡ---'-'-Ἡ'-'-'-'-'-'---'-Ἡ--'-'-·-Ἡ'---'-'-Ἡ'-'--'-'---
σθλητικό5 συντόκτη5, εικονολήΠτη5, τιχολήΠτΠ5, οπεύΘυνοε δημοσίων σχέσεων
Ι Ι Ι Ι Ι Ι ουτως 0ρ#
στο μονή εξειδικεσμενή σχολή στο θεσσολισ κο· διεκδικήσε μιο θεσή στο έ ές
μιντιοκο σοστήμο που ολλοζει! ω ε
ΜΡ|ΣΑ: Μονωλόκή 9-ΙΙ ΓΙ, Ι”όροφοε. Τ: 24Ι0258772. ο-ιή8ἰ|:ἰήίο@στεΜΜἰοοο.ςτ, ΝΝνν.οτοιήπιἰοσο.στ ιΕκ ΓΡΑΜΜΗ
ΟΜ κ _|_