Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις ΕΝΦΙΑ σε ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μοθετε να η
_· ο, ταμία
Ο ΕΛΕΥΘ
ι -. ο 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ `
Σαββατο 23 |ουλίου ΖΟΤ 6 - Αριθμός φύλλου 1.940 - Τιμή 1,30 €(
ΒΑΡΥΤΕΡΑ ΕΚΚΑθλΡ|ΣΤ||(Α Γ|Α |,6 ΠΜ. ΦθΡ0ΜΓ0ΥΝΕΝ0ΥΣ
Αυξήσειε ΕΝΦΙΑ
σε ιδιοκτήτε5 αγροτεμαχίων
· · Ψ  Ξ:ἶἶζΪ Ϊ ί Ϊ;;
'ΤΑΓΜΑ Γ|Α ΑΓΡΟΤΕΣ Ε"|ΒΑΡΥΝΣ|·| 20% Γ|0|θ| ΜΝΗΜΕΣ ο
και ιδιοκτήτες γεωργικής για χιλιαδες ιδιοκτήτες θα Πληρὡσουν Περισσότερο,
γής η υΠαγωγή των κενών και μή ηλεκτρο- Ποιοι λιγότερο και Ποιοι το ίδιο.
εκτός σχεδίου Πόλεως δοτούμενων κτισματων Εως 3] |ουλίου τα ραβασόκια, 
εδαφικών εκτόσεων στο λόγω κατάργησης 7 _  Πληρωμή σε 5 δόσεις αΠό 
συμΠληρωματικό ΕΝΦ|Α της έκΠτωσης  να  Αύγουστο έως Δεκέμβριο Η 
 ΑΡ|ΤΑ|_ οοΝτΠοι_5 Μ' ΪΞὅΡΕΟΣ Ύ
| ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ Ο
“ “  ο ι “Σ  τ. Σω! Ξ»
ΧΩΡιΣ ΝΑ ΑΠοκΛΕ|ΠΑ|
ΧΤΥΠΗΜΑ πιχΑΝΠΣΓΩΝ
ῷὲΜ ί λαοι
ς. .. . · ο· '||"|'·Γ!|||Π|Γ
` Γ. Γ  ΤΣ- ¦/ε·
· Ι όά ή /.'  
ς “ ΜΑΜΑ
το ιιιιιιιιιι
υ ε μ μ ῳ _ υ ο μ ω ω υι_¦
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Γ|Α ΛΟΓΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΕ|ΑΣ
Ο' 8 τονΡκοι
Η Ελ των: Εξ.   μ ι ΤΕΒΕ!
«ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΠΥΡΟΒΟΛ|ΣΜΟΥΣ,
ΠΕΣΑΜΕ ΚΑΤΩ,
ΕΥΤΥΧΩΣ Σοσι-ικΑΜΕ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα